İşletmelerin her boyutta çevre duyarlılığına sahip olması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla yaşama geçirilen Yeşil Dönüşüm Destek Projesi, Küçük ve Orta Boy işletmeler için verilecek 400.000 TL’ ye kadar kredi finansman desteği avantajı oluşturdu. KOSGEB aracılığıyla verilecek olan Yeşil Dönüşüm Desteği, 100.000 işletmeye ulaşmayı hedefliyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ), KOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm alanında var olan durumlarının tespiti çalışmasın başladı. Tespit çalışmalarıyla işletmelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, dönüşüm için stratejilerin belirlenmesi ve öncelikleri belirleniyor. Buna göre belirlenecek dönüşüm stratejisiyle, verilecek finansman destekleriyle dönüşüm gerçekleştirilecek.

KOBİ’ lere Yeşil Dönüşüm Destek Projesiyle 400.000 TL

KOBİ’ lerin enerji tüketimlerinin ölçüsüne göre belirlenecek farklı destekler sunulacak. Yapılan tespit çalışmaları sonrasında belirlenen yeni stratejiyle, 10 ile 99 arasında TEP 8 ( Toplam Eşdeğer Petrol ) enerji tüketimi olan işletmeler farklı, 100 ile 500 TEP arasında enerji tüketimi olan işletmeler farklı desteklerden faydalanacak. Desteklerle işletmelerin enerji tüketimi verimliliği elde etmeleri ve enerji tüketimlerini temiz enerji sınıfına çevirmeleri sağlanacak. Buna göre geri ödemesiz olarak en az 100.000 TL en fazla 400.000 TL olmak üzere Yeşil Dönüşüm Desteği verilecek.

Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı! Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı!

Yeşil Dönüşüm Desteği Geri Ödemesiz Olacak

KOBİ’ lerin enerji tüketimleri, enerjinin en önemli konu haline geldiği günümüzde, enerji verimliliği ve aynı zamanda çevre duyarlılığı kapsamında büyük bir önem taşıyor. Buna göre enerji tüketimleri 10 ile 99 TEP arasında olan küçük ve orta boyutlu işletmelere 100.000 TL Yeşil Dönüşüm desteği sağlanacak. Enerji tüketimleri 100 ile 500 arasında olan küçük ve orta boyutlu işletmeler için bu destek en yüksek 400.000 TL’ ye kadar olacak. Toplamda 100.000 işletmenin Yeşil Dönüşüm Projesi’ ne dahil olması hesaplanıyor.

Destekler verilmesi ve dönüşümün başlatılması için ön hazırlıklar başlamış durumda. Hazırlıklarla işletmelerin enerji tüketimleri, hali hazırdaki dönüşüme dair durumları belirleniyor. Belirlenen eksiklikler ve önceliklere göre, oluşturulacak stratejiye göre, destekler işletmelere verilmeye başlanacak.