alımları devam ediyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, oluşan ihtiyaçlara paralel bir şekilde Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Nevşehir, Trabzon şehirlerinde görevlendirilmek için memur alımı yapacağını açıkladı.

Toplamda 10 şehirde görevlendirilecek memurlar Restoratör olarak görev yapacaklar. Alımlar KPSS şartı olmaksızın yapılacak. Oluşan acil ihtiyacın uzun süredir devam etmesi üzerine bu şekilde alım yapılmasına karar verildi. Belirli bir alana odaklı eğitime sahip olması gereken personeller için, genel alım şartlarının yanında özel alım şartları da bulunuyor. Personel alımı her adayın 657 sayılı Memurlar Kanunu, 4. Maddesi B fıkrası uyarınca yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaç Memur Alımı Yapacak?

Bakanlık tarafından yeni yapılan açıklamayla, 30 personel alımı yapılacağı ve alımların KPSS şartı gerektirmediği belirtildi. Alımlar Ankara 2, Antalya 3, Bursa 3, Diyarbakır 3, Erzurum 4, Gaziantep 2, İstanbul 3, İzmir 4, Nevşehir 3, Trabzon 3 memur olmak üzere, toplamda 30 kişi şeklinde yapılacak. Bu şehirlerde restoratör olarak görev yapacak adayların, bu alanda eğitim görmüş olması gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Memur Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

30 adet sözleşmeli restoratör alımı için başvurular 10 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. Başvurular 21 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek. Başvurular sadece online olarak e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek. E-devlet platformunda Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr yolu izlenerek başvurular, 10 Ağustos ile 22 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Memur Alımı Genel ve Özel şartları

Genel şartlar arasında, T.C. vatandaşı olmak, başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, çeşitli suçlarla ilgili mahkum olmamak, erkek adayların askerlikle ilişiklerinin olmaması, görevini devam etmesine engel olabilecek, herhangi bir fiziksel ve zihinsel engeli olmamak bulunuyor.

O Grubun İçinde Olan Vatandaşlar Son Model Araç Alırken 1 TL Bile ÖTV Ödemeyecek! Sadece Kısa Süre İçin Geçerli O Grubun İçinde Olan Vatandaşlar Son Model Araç Alırken 1 TL Bile ÖTV Ödemeyecek! Sadece Kısa Süre İçin Geçerli

Özel şartlar arasında Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak, arazi koşullarında ve şantiye şartlarına çalışabilir olmak, koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etmek ve aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak;

  • a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını gösterir ilgili idare imzalı belge.
  • b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı sezonunda (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev almış olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge. (Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
  • c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç)