Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar genel Müdürlüğü aracılığıyla çok çeşitli destekler sunuyor. İhtiyaç sahiplerinin farklı özelliklere sahip olması, farklı ihtiyaçlarının olmasına da neden oluyor. Bu çerçevede ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde, kaymakamlıklar ve valiliklerle de iş birliği yapılıyor. Ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle, desteğe ihtiyaç duyan kişi sayısı da artmaya devam ediyor. Dar gelirli ve çeşitli desteklere ihtiyaç duyan herkes, Bakanlık tarafından sunulan yardım programlarına başvurabiliyor. Okuyucularımız için bazı sosyal yardım programlarını inceledik.

Doğum Yardımı

15.05.2015 tarihinden sonra canlı olarak doğum yapmış tüm annelerin başvurabildiği bir destek. Desteğe eğer anne sağ değilse baba tarafından başvurulabiliyor. Canlı olarak doğmuş birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira olmak üzere tek seferlik ödeme alınabiliyor.

Çoklu Doğum Yardımı     

Çoklu doğum yapmış anneler için, ailelere bakım ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla sağlanan bir destek. Hane gelirinin, kişi başına düşen bölümünün, 1.833,45 lira altın olması halinde başvurulabiliyor. Kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’ te 1’ inden az olması, muhtaçlık ks9ıtası olarak kabul ediliyor. Anne, baba ya da yasal varis destek için başvuru yapabiliyor. Başvurular e-devlet platformundan ya da SYDV aracılığıyla yapılabiliyor. Aylık 215 TL olmak üzere, 2 ayda bir toplu olarak ödeniyor.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı    

Eşi vefat etmiş ve hanede sosyal güvenceli olarak çalışan kişi bulunmayan kadınlara sağlanan bir destek. 3294 sayılı Kanun kapsamında resmi nikâhlı eşini kaybetmiş kadınlar, hanede sosyal güvencesi olan kişi bulunmuyorsa aylık 500 lira olmak üzere, 2 ayda bir şekilde nakit destek alabiliyorlar.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı    

Vatani görevini yapan sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaç aileler için sağlanan bir nakit desteğidir. Askerin evli olması halinde eşi, bekâr olması halinde anne ya da babası destekten faydalanabiliyor. Aylık 500 lira olmak üzere, 2 ayda bir ödemeleri yapılıyor.

Elektrik Tüketim Desteği    

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar çerçevesinde düzenli sosyal destek programlarından yararlanan kişilere sağlanan elektrik tüketim desteği, hanede yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. Buna göre 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı destek sağlanıyor. Elektrik faturalarının PTT şubeleri aracılığıyla ödenmesi gerekiyor. Aylık yapılan destekler, fatura ödemesi sırasında faturadan düşülüyor.

1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek! 1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek!

Yaşlı Aylığı    

65 Yaş Aylığı olarak da bilinen bu destekten, sosyal güvencesi olmayan 65 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı faydalanabiliyor. Aylığa başvuracak kişinin, yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan az olması şartı ve kişinin herhangi bir gelirinin olmaması koşulları bulunuyor. Destek aylık olarak yapılıyor ve her ay 1.536,70 TL şeklinde banka hesaplarına yatırılıyor.

Engelli Aylığı

Raporla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu kanıtlayan, yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin 1.833,45 TL’ den az olan kişilerin faydalanabildiği bir destektir.  Aynı zamanda başvuru sahibinin 18 yaş üzerinde olması gerekiyor. Aylık olarak banka hesaplarına yatırılan destek, %40-%69 arası engelli aylığı 1.226,69-TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 1.840,04-TL olarak ödeniyor.