Sürekli bir şekilde artmaya devam eden hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim elbette çalışan kesim oluyor. Birbiri üzerine gelen zamlar, yaşam koşullarını giderek daha da fazla zorlaştırdı. Bu durum devletin üst kademesinde çözüm arayışlarına ve verilen çeşitli desteklerle rahatlatma çalışmalarına neden oluyor. Bu çerçevede en son verilen teklifle, bayramların öncesinde, çalışanlara ikramiye ödenmesine yönelik olarak bir kanun teklifi sunuldu. Sunulan teklife göre, bir yıl içerisinde 2 bayramda ödenmek üzere, asgari ücretin yarısı kadar bir ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Asgari ücretin yarısı olarak sunulan teklif, çalışanlara bir yıl için 2.250 TL ek ödeme yapılması anlamına geliyor. Bu rakam Ramazan ve Kurban Bayramı için 1.125 TL olarak ödenecek.

Kanun Teklifi Asgari Ücretin Yarısı Kadar İkramiye Ödenmesine Yönelik

Çalışanların ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik, hemen her fırsat değerlendiriliyor. Bu nedenle hazırlanan kanun teklifi, 5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nda yer alan 18. Maddenin 1. Fıkrasına dayandırılıyor. Kanunda yer alan “ Kurumca bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1100’er TL tutarındaki bayram ikramiyesi ödenir” şeklinde bir ibare bulunuyor.

Kanunun bu fıkrasına dayanarak, asgari ücretle çalışanların, net asgari ücretin yarısı kadar bir rakamı, bir yıl içerisinde iki bayrama bölünmek üzere, Bayram İkramiyesi olarak verilmesi konusunda kanun teklifi hazırlandı.

Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız! Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız!

Kanun Teklifi Ne Zaman Yasalaşacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne sunulan yasa tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu’ na sevk edilmiş durumda. Komisyonun onayının ve gerekli çalışmayı yapmasının ardından, yasanın oylaması yapılacak. Hali hazırda devam eden işlemlerin, Kurban Bayramı öncesine yetiştirilmesi için yoğun bir çaba var.
Yasa Kurban Bayramı’ na kadar yetiştirilirse, gündemdeki diğer soru sadece Kurban Bayramı ödemesinin mi, yoksa iki bayramda alınacak ücretin mi ödemesinin yapılacağı oluyor. Komisyon ödenmesi planlanan bu ikramiye için, kaynak oluşturmak üzere harekete geçmiş durumda. Büyük olasılıkla, önümüzdeki Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılacak.