Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacak olması, özellikle dar gelirli aileler için önceki yıllara göre bu yıl çok daha külfetli bir dönemin yaklaşmasına işaret ediyor. Benzer şekilde yılbaşından bu yana artmaya devam kira fiyatları, ülke genelinde bütçelerde çok ağır yükler oluşturuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sürdürülen kira ve elektrik desteği, bu kapsamda çok önemli bir konuma sahip.

Muhtaç ve dar gelirli aileler için sağlanan kira desteği, yaşanan şehire göre değişiyor. Kira desteği muhtaçlığını belgeleyen ve koşulları sağlayan her aileye veriliyor. Elektrik desteği, zaten sosyal yardım alan dar gelirli olan ailelere, hanede yaşayan kişi sayısına göre artan tüketim miktarına göre değişen şekillerde veriliyor.

Kira Desteği Ne Kadar, Nasıl Başvuruluyor?

Kira desteğinin iki türü bulunuyor. Kentsel dönüşüm amacıyla boşaltılan ya da oturulması riskli olan evlerin tahliye edilmesine bağlı olarak sağlanan kira desteği bulunuyor. Buna ilave olarak, ihtiyaç sahibi olan ve dar gelirli kapsamındaki ailelere 48 ay süreyle sunulan bir destek olarak veriliyor. Kira desteği 550 lira ile 1.150 lira arasında olmak üzere değişiyor. Tutarın değişikliği, yaşanılan şehir ve buna göre değişen kira tutarlarına paralel bir şekilde aylık olarak ödeniyor. Her ay düzenli olarak yatırılan ödemeler, 48 ay boyunca devam ediyor. Kira desteği başvurularını, e-devlet platformu üzerinden ya da, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar içerisinde bulunan SYDV bürolarına bizzat başvurarak gerçekleştiriliyor.

Elektrik Desteği Ne Kadar, Kimlere Veriliyor?

Dar gelirli olduğu tespit edilmiş ve hali hazırda sosyal yardımlardan faydalanan herkes, aynı zamanda hanede yaşayan kişi sayısına göre elektrik desteğinden de faydalanıyor.  Hane gelirinin kişi başına düşen bölümünün, asgari ücretin 3’ te 1’ inden az olması, elektrik desteği gibi diğer sosyal destekler için ön koşul durumunda.

Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak! Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak!

Gelirin bu boyutta olması, aynı zamanda hanenin dar gelirli olarak belirlenmesine de neden oluyor. Elektrik desteği, elektrik faturalarının PTT aracılığıyla ödenmesi sırasında, desteğin faturadan düşülmesi suretiyle gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla nakit olarak verilmiyor. Elektrik faturalarının mutlaka PTT şubelere kanalıyla ödenmesi gerekiyor. Ödeme sırasında hak edilmiş elektrik destekleri faturalardan düşülüyor. Başvurular e-devlet platformu ve SYDV aracılığıyla yapılıyor.