hanımlığının da diğer meslekler gibi bir meslek olduğunun kabul edilmesi, ev hanımlığı yaptığı için çalışamayan ve bu nedenle sigortalı da olamayan ev hanımları için büyük bir önem taşıyor. Sisteme sigortalı olarak dahil olamadıkları için, uzun yıllar evli kalarak yaşlanan ve emekli olamayan ev hanımları konusu, giderek daha büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ev hanımlarının da belirli koşulları yerine getirerek, emekli olabilmesi konusunda sürekli çalışmalar yapılıyor. Hali hazırda 50 Yaşını doldurmuş ve en az 24 yıl evli kalmış ev hanımlarının emekli olabilmesinin önü açılmış durumda.

Ev Hanımları Nasıl Emekli Olabiliyor?

Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için bazı koşulları taşıması gerekiyor. Bunlardan ilki 50 yaşını aşmış olmaları ve en az 25 yıl evli kalmış olmaları. 1995 Yılı öncesinde evlilik hayatının başlamış olmasının yanında, tüm bu süre içerisinde Sosyal Güvenlik kurumuyla bağının da olmaması gerekiyor. Yani evlilik süreci içerisinde, SGK’ ya tabii olarak herhangi bir yerde çalışmamış olması ya da esnaf olmaması da gerekiyor. Malullük ve Yaşlılık Aylığı alınmıyor olması da diğer bir koşul.

Bu koşullara sahip olan ev hanımlarının, doğum borçlanması ve borçlanma yoluyla emekli olabilmesi mümkün oluyor. Normalde 7200 prim günü ve yaş sınırıyla emekli olabilen kadınların, bu prim gün sayısını borçlanma yoluyla kapatması ve emekli olabilmesi sağlanıyor.

İsteğe Bağlı Sigorta

Ev hanımlarının emekli olabilmesinin bir diğer yolu, isteğe bağlı sigortalılık gerçekleştirmeleridir. İsteğe bağlı sigortalılık uygulamasına, isteyen herkes katılabiliyor. Aylık olarak primlerini doğrudan kendisi ödeyen herkes, İsteğe bağlı sigorta olarak adlandırılıyor. Normal prim ödemesi gibi kabul edilen bu sistemle, kişi yaş ve prim gün sayısını doldurduğunda, diğer emekliler gibi emekli olabiliyorlar.

Doğum Borçlanması

Ev hanımları için sunulan bir diğer avantaj, 3 çocuğa kadar 6 yıla uzanan doğum borçlanmasının yapılabilmesi. Her çocuk için 2 yıl ve en fazla 3 çocuğa kadar 6 yıllık bir süreyi, doğum borçlanması yoluyla kuruma ödeyebiliyorsunuz. Bu sayede kazanılan prim gün sayısı, emekliliğiniz için daha az prim gününe ihtiyaç duymanızı sağlıyor.

Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak! Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak!