İş kazalarını engellemek, iş yaşamının toplumsal etkilerini planlayabilmek konusu, dünya gündeminin en önemli maddelerinden biridir. Bu kapsamda sürekli yeni çalışma standartları, uluslararası kapsama sahip hale getirilmeye çalışılır. Sürekli iş göremezlik maaşı, iş kazası nedeniyle,  iş gücünü en az % 10 ve daha üzerinde kaybetmiş kişilere ödenen bir aylık tutardır. Süreli olarak ödenebildiği gibi, sürekli olarak da ödenmesi şartlara bağlıdır. Herhangi bir çalışanın, iş yerinde ya da işveren için yapılan herhangi bir iş sırasında, kaza geçirmesi sonucu, iş kaybına uğraması halinde bağlanabilir. Bununla birlikte iş görmezlik aylığı alabilmek için, bazı şartların yerine gelmesi gereklidir.

İş Göremezlik Maaşı Nasıl Alınır?

Herhangi bir nedenle iş kazası yaşayan kişiler, yaşadıkları iş kaybının düzeyini belirlemek ve maaş başvurusu yapmak için, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne başvurmalıdır. Başvuru sırasında doldurulan formun ardından, kurum tarafından yetkilendirilmiş Sağlık kurumlarına sevk edilirler. Sevk sonrasında kişinin iş göremezlik seviyesi, yüzde olarak belirlenir. % 10 ve üzerinde iş kaybı yaşayan kişiler, iş göremezlik maaşı almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte her olay, kendi koşulları içerisinde değerlendirilir.

Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak! Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak!

Dolayısıyla şartların sağlanması gerekmektedir. Örneğin kazanın iş yerinde veya başka bir noktada gerçeklemiş olması durumu, iş göremezlik maaşının bağlanabilmesi için öneli bir ayrıntıdır. Yaşanan iş kaybının geçici ya da kalıcı olduğu da sağlık raporuyla belirlenir. Bu ayrıntıya göre, iş göremezlik aylığı geçici ya da kalıcı olarak bağlanabilir. İş kazası nedeniyle kişinin vefat etmesi halinde, 1. Dereceden yakınları da iş göremezlik aylığı alabilir.

İş göremezlik Aylığı Ne Kadar?

İş göremezlik raporu, iş kazasının oluşturduğu iş kaybına göre orantılanarak belirlenen bir tutardır. Buna göre sürekli iş göremezlik ödeneği, aylık olarak kişinin kazancının % 70’i seviyesinde bağlanır. Buna karşın kişinin bakıma muhtaç olması ve iş kaybının yüksek olması halinde, bu oran % 85’e kadar çıkar. İş kazasının oluşturduğu iş kaybı oranı, aylığın tutarının belirlenmesinde en büyük değişendir. Kişi iş kazası sonrası, % 30 iş kaybına uğradığında, çalışmaya devam edebilir ve kaybı oranında sürekli iş göremezlik aylığı alabilir. İş göremezlik aylığı alan kişiler, bayramlarda ödenen ikrmiyeler gibi bazı bir takım ödemeleri de almaya hak kazanırlar.