Herkesin Dört Gözle Beklediği Kara Kış Kapıda! Türkiye 'İzlanda Soğukları'nın Etkisi Altına Giriyor Herkesin Dört Gözle Beklediği Kara Kış Kapıda! Türkiye 'İzlanda Soğukları'nın Etkisi Altına Giriyor

Yeni ebeveynlik anlayışı artık annenin de babanın da çocukla ilgilenmesi konusunda daha eşitlikçi bir anlayış ve bakış açısına sahip. Bu şekilde dönüşen bir anne ve babalık ortamı, aslında ilişkilerdeki cinsiyetsiz iş bölümü üzerinden netleşiyor. Önceki nesillere göre daha cinsiyetsiz bir iş bölümü ve iş paylaşımı ile yaşamayı tercih eden yeni nesil ilişkilerde ebeveynlik de eskiye göre daha farklı bir şekilde biçimleniyor. Bu nedenle hem annenin hem de babanın iş ve yaşam dengelerini oluşturabilmeleri açısından günümüz şirketleri de daha hassas davranarak bu yöndeki politikalarını revize ediyorlar. Dolayısıyla özellikle doğum iznine yönelik prosedürlerde ciddi anlamda farklılıklar göze çarpmaya başladı. İşte kapsayıcı ebeveynlik politikaları kapsamında yaşanan değişiklikler!

Ülkemizde Durum

bilindiği gibi ülkemizde hem kamu hem de özel sektör çalışanları için anne ve babanın izne ayrılma hakkı söz konusu. 4857 sayılı İş Kanununun 'Mazeret İzni' başlıklı ek 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, işçi eşinin doğum yapması hâlinde beş gün boyunca ücretli izin kullanabiliyor. Ancak bu durum özel sektör için geçerli. Kamu çalışanları ise 657 Sayılı  Devlet Memuru Kanunu madde 104/B'ye göre 10 gün olarak babalık izni kullanabiliyorlar. Fakat tabi kanuni olarak bu durum bu şekilde olmasına rağmen fiili olarak bu süreleri kullandırtmayan ya da eksik kullandıran bazı işyerleri de olabiliyor. Ya da tam aksine bu süreyi uzatan şirketler de. Çünkü Türkiye’de izin politikalarını çalışan dostu bir perspektifle yeniden düzenlemeyi hedef edinen ve bunu pratiklerinde gösteren bazı firmalar bulunuyor. Bu firmalara örnek olarak NN Hayat ve Emeklilik, Avon, Boyner, Vodafone, Novartis, P&G, Microsoft Türkiye, Sanofi Türkiye, Nestle Türkiye, Borusan gibi firmaları sayabiliriz. Ancak bu kapsamda bir uyarıda bulunmak da önemli. Burada önemli olan tek konu, firmaların bu politikaları düzenlemiş olmaları değil. Bunun yanı sıra çalışanları bunlardan yararlanmaya da teşvik etmek gerekiyor.

Dünyadan Babalık İzni Örnekleri

Ebeveynlik izni sürelerini dünya ölçeğinde incelediğimizde bu konuda en iyi olan 5 ülke; İsveç (240 gün doğum - 240 gün babalık izni), Finlandiya 164 gün doğum ve 164 gün babalık izni), Bulgaristan (406 gün doğum - 15 gün babalık izni), İzlanda (4 ay doğrum - 4 ay babalık izni) ve Estonya (140 gün doğum - 30 gün babalık izni) olarak karşımıza çıkıyor.

Güneydoğu Asya babalık izni günleri ise İskandinav ülkeleriyle karşılaştırıldığında pek moral verici değil. Örneğin Filipinler'de 7 - 14 gün, Endonezya'da 2-30 gün, Vietnam'da 5-14 gün şeklinde babalık izinleri söz konusu.

ABD ise, ailelere ücretli doğum izni vermeyen dünyadaki tek gelişmiş ülke olarak istatistiklerimizde yer alıyor.