Birleşmiş Milletler tarafından yapılan uyarıyla birlikte, salgın hastalıklar, küresel ısınma gibi önemli sorunlarla boğuşan dünyamızı, yakın bir gelecekte kıtlık bekliyor. Alınan önlemler dünya genelinde sürekli arttırılıyor olsa da, yakın bir gelecekte tarımsal üretim en önemli konu haline gelecek. Bu çerçevede ülkemiz, tarımın desteklenmesi, daha verimli üretim, çiftçilerin tarımdan uzaklaşmaması ve tarıma ilginin artmasına yönelik devlet politikası oluşturmuş durumda. Bu alanda sunulan birçok destek bulunuyor ve bunların büyük bölümü de geri ödemesiz şekilde yani hibe olarak veriliyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Tarım sektöründe ihtiyaç duyulan her konuda destekler sunan bakanlık, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ( TAGEM ) aracılığıyla, özellikle teknolojik tarımsal projelere büyük destekler sağlıyor. Tarım alanında kullanılabilecek bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik yoğun destekler bulunuyor. Hazırlanan projenin TAGEM’ e sunulmasının ardından, ihtiyaç olunan destek Ziraat Bankası aracılığıyla alınabiliyor. 

Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı! Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı!

Benzer şekilde tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi, tohum üretimi, ekim aşamasından hasadı aşamasına kadar tüm tarımsal süreçlerde verimliliğin arttırılmasına yönelik tüm çalışmalar Tarnet tarafından destekleniyor. Verimliliğin arttırılmasında teknoloji araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemi nedeniyle, çiftçilere ve tüm tarım sektörüne çeşitli geri ödemesiz destekler sunuluyor. 

Çiftçilere Verilen Hibe ve Destekler

Özellikle gençlerin tarıma daha fazla ilgi göstermesine yönelik destekler ve geri ödemesiz hibeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan diğer destekler arasında yer alıyor. Genç Çiftçi Kredisi adıyla sunulan destekler, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliğiyle sunuluyor. Programın kaynağıysa Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanıyor. 24 ile 30 yaş arasında olan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıtlı genç çiftçiler, hibe ya da düşük faizli kredi avantajlarından birini tercih edebiliyor. 

Tarım İçin Verilen Destekler

Tarımsal faaliyetlerde bulunan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıtlı, İl ya da ilçe ziraat odalarına kayıtlı, ekim yaptığı alanın tapu ya da kira fotokopisiyle ziraat odalarına başvurmuş tüm çiftçiler, devlet tarafından sunulan hibe desteğinden, ekim yaptıkları ürün cinsine ve alana göre faydalanabiliyor. Verilen destekler dekar başına ekim alanı ve ekilen ürüne göre mazot ve gübre masrafına katkı sağlamak amacıyla veriliyor. Ödemeler Ziraat bankası aracılığıyla, çiftçilerin hesaplarına yapılıyor.