Devletin Anayasal bir zorunluluk olarak yürüttüğü sosyal devlet uygulamaları kapsamı içerisinde yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile bugüne kadar yüz binlerce ihtiyaç sahibi desteklenmiş bulunuyor. Bilhassa çocuklu ailelere öncelikli olarak sunulan SED, çocukların belirli bir seviyeye gelmelerine kadar devlet tarafından yapılan desteklerden oluşuyor. Peki söz konusu Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerine kimler ne şekilde ulaşabilir? İşte merak edilen tüm detaylar!

SED Yardımı Nedir?

Sosyal ve Ekonomik Hizmet Desteği anlamına gelen SED yardımı, devlet tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve hatta yaşamlarını en düşük seviyede dahi devam ettirmekte zorluk çeken aileler için verilen önemli desteklerden birisi. Bu destek ile, tanımda bahsi geçen durumda olan ailelerin, kendi kendilerine yetecek hale gelinceye kadar çocuklarının bakımına destek sunuluyor. Bu destekler geçici süre ile verilmekte olup ekonomik, psikolojik ve sosyal destekleri kapsıyor. Ekonomik destekler geçici süreli ve nakdi olarak gerçekleştiriliyor. Geçici kapsamdaki yardımlar yılda bir ya da en fazla iki kez yapılırken süreli yardımlar onayda belirtilen süre boyunca her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Sosyal ve Ekonomik Hizmet Desteğinden faydalanabilecek olan kişiler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri koşullarda ailesinin ya da yakınlarının yanına verilebilecek olan çocuklar.
  • Ekonomik yoksunluktan dolayı, desteklenmedikleri zaman korunmaya muhtaç duruma gelecek olan çocukların SED’den yararlandırılarak ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek durumda olanlar.
  • Bakım tedbir kararı olmasına rağmen yaş sınırını tamamlayarak sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aile yanından ayrılanların, eğitimlerine devam eden ya da bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmezlerse muhtaç duruma düşecek olan gençler.
  • Olağanüstü bir felaket, doğal afet, hastalık ya da kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ve hayati tehlikesi olan bir ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan ya da vefat eden kişilerin çocukları bu kapsamda desteklenen kişiler olarak sayılabilir.

Bunun yanı sıra haklarında korunma kararı alınmış, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesinde olan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabileceğinden dolayı kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma yoktur.

Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı! Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı!

SED Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED Hizmetlerinden yararlanabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen ya da elektronik ortamda müracaat edilebilir. Başvuru esnasında verilecek evraklar ise şöyle:

  • Başvuru dilekçesi
  • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
  • Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
  • İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler.