COVID-19 döneminde Türkiye’deçalışanların yaklaşık dörtte biri iş değiştirmeyi düşünüyor Dünya çapında bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky’nin"İşin Geleceğini Güvence Altına Almak" başlıklı raporuna göre, COVID-19 salgını koşullarında Türkiye’deki çalışanların %23’ü önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir işe geçmeyi düşünüyor.

İnsanların iş değişikliği için öne sürdükleri en büyük itici güçler arasında %50 oranında daha yüksek bir maaş alma arzusu bulunurken %46’lık oranda daha iyi bir iş ve yaşam dengesine kavuşmak yer alıyor. Çalışanların %60’ı pandemi koşullarında var olan durumlarını korumayı tercih ederken pek çok çalışan iş günlerini kişisel yaşamlarına daha iyi uyumlanacak biçimde yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

İş değişiminin en büyük motivasyonu daha iyi maaş beklentisi Ankete katılanlara göre, iş değişiminin en büyük motivasyon aracı daha iyi bir maaş beklentisi olurken ikinci sırada ise daha iyi bir iş-yaşam dengesine kavuşma isteği yer alıyor. Pandeminin etkisiyle evden çalışma oranının artması kişisel ilgi alanlarını takip etme ve hobi edinme faaliyetlerinin artmasına neden olurken, evde aileyle daha fazla vakit geçirme olanağı da sunuyor.

Çalışanlar ise bu fırsatı kaybetmek istemiyor. Büyük yüzdelere sahip olan bu iki nedenden sonra%29 oranıyla daha değerli ve anlamlı bir role duyulan ihtiyaç, üçüncü bir neden olarak öne çıkıyor. 2020 yılının getirileri, çalışanların mevcut rollerini yeniden düşünmeye sevk ederken zamanlarının değerini ve bu zamanı neye harcamak istediklerinifark etmelerine olanak tanımış gibi görünüyor.

Kaspersky’de B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, insanların arzu ve yeteneklerini yeniden ele aldıklarını ve bu doğrultuda da yeni bir çalışma gerçekliği yaratma peşinde olduklarını dile getirirken bu durumda ya işlerini değiştireceklerini ya da onlara verilen mevcut rollerde kalarak uzaktan çalışmanın faydalarını ve kavuştukları rahat ortamı sürdürmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Dergilik platformu kullananlara çekilişle hediyeler kazanıyor Dergilik platformu kullananlara çekilişle hediyeler kazanıyor

 

Martsynkyan, bunu başarmak için çalışan kişilerin uygun bir tutum içinde olmalarının gerektiğine, esnekliği öğrenmelerine ve daha akıllı çalışılmasının gerekliliğine de değindi.

 

Çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve güvenlik için sorumluluk alınması gerektiğini vurgulayan Martsynkyan, bu durumun işverenlerin gözünde bir rekabet avantajı haline gelebileceğini de sözlerine ekledi.  ( Ajans Bizim  )