Küresel ısınma, salgın, ekonomik dalgalanmalar derken, yakın bir gelecek için Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere, birçok resmi kurum, yakın bir gelecek için büyük bir kıtlığın oluşmasını öngörüyor. Bu sebeple özellikle tarımsal alanda gelişmiş ülkeler, geleceğin dünyasında en fazla avantaja sahip ülkeler olacak. Bu durum elbette Türkiye tarafından sürekli yeni projeler ve programlar yoluyla resmi bir şekilde takip ediliyor. Özellikle tarımsal alanda sağlanan devlet destekleri, sürekli olarak çeşitlendiriliyor ve ihtiyaca göre şekillendiriliyor.

Tarımsal alanda sunulan desteklerin bir bölümü doğrudan hibe olarak, yani karşılıksız bir şekilde veriliyor. Tarımsal modernleşme ve verim yükseltme çalışmaları, organik tarıma yönelik daha yoğun çalışmalar, özellikle genç nüfusun çiftçiliğe yönelmesi gibi alanlarda, sürekli yeni destek projeleri hazırlanıyor.

Çiftçiye Hangi Destekler Veriliyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, yine bu bakanlığa veya başka bakanlıklara bağlı kurumlarda tarımsal destekler sunuyorlar. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, çiftçilerin daha verimli ve daha aktif şekilde çalışabilmesi için hazırlanmış ve teknolojiyle desteklenmiş projeler için kaynak sunuyor. Projeler TAGEM’ e sunuluyor ve onaylanan projeler için özel hibe ve çeşitli kredi destekleri sağlanıyor. Desteklerin ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye ulaştırılıyor.
Benzer şekilde tarımsal alanlardaki ihtiyaçların doğru ve odaklı şekilde belirlenmesi için çalışmalar yürüten Tarnet, tarımda sürdürülebilirlik konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı! Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Bakanlık tarafından sürekli olarak ihtiyaçların belirlenmesi ve geleceğe yönelik yeni yatırımlar yapılmasını sağlamak amaçlarıyla, birçok program yürütülüyor. Özellikle son yıllarda genç çiftçilerin köylerde ve tarım üzerine çalışmalar yapacak şekilde desteklenmesini sağlayan hibeler ve krediler sunuluyor. 24 ile 30 yaş arasında olan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kaydını yaptırmış tüm gençler bu desteklerden faydalanabiliyor. Genç Çiftçi Kredisi, Ziraat Bankası aracılığıyla hak sahiplerine ulaşıyor.

Üretimi sürdürmekte olan çiftçiler için sağlanan Bakanlık destekleri, hibe olarak her yıl olmak üzere veriliyor. Ekilen ürün ve ekim miktarına göre verilen destekler, mazot ve gübre masraflarının tamamının karşılanmasını sağlayarak, çiftçilere çok büyük destek sağlıyor. Benzer şekilde çiftçiler için düşük faizli ya da faizsiz olarak sunulan krediler de bulunuyor. Bakanlık tarafından verilen kredi destekleri için, Ziraat Bankası önemli bir aracı kurum rolü üstleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Desteklenene Bazı Programlar

  • Zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği
  • Yurtiçi sertifikalı tohum kullanımı ve üretimi desteği
  • Fındık bazlı gelir desteği
  • Organik tarım desteği
  • ÇATAK desteği
  • İyi tarım desteği
  • Tarımsal faaliyetlerde bulunan küçük aile işletmelerine destek projesi
  • Mazot, gübre ve toprak analiz desteği
  • 30 Bin TL Faizsiz Finansman Desteği