Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin olarak ülkemizde çok sayıda program yürütülmeye devam ediliyor. Bu programlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği işbirliğiyle Women Up projesini hayata geçirdi. “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi(WOMEN-UP)” kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ülke genelinde mali destek sağlamaya başladı. Proje kapsamında belirlenen illerde faaliyet gösteren 4.000 kadın işveren 20 ay boyunca asgari ücret desteğinden faydalanabilecek.

Women Up Projesi Nedir?

Ülkemizde kadın istihdamının arttırılması ve iş hayatında kadının rolünün güçlendirilmesi amacıyla iş dünyasını kapsayan çeşitli teşvik uygulama ve projeleri gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği işbirliği projesi olan Women Up projesi de bunlardan birisidir. Yeni başlayan proje çerçevesinde ülkemizdeki kadın işveren sayısının arttırılması hedefleniyor. Böylelikle kadınların iş gücünde ve çalışma hayatında daha fazla katılımlarının sağlanması ve çalışan kadınların kayıtlı istihdam içerisinde yer almalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek! 1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek!

Yürütülen Women Up projesi kapsamında Türkiye’de kadın çalışanların mesleki becerilerini ve istihdam edilebilme potansiyellerinin daha da yukarıya taşınması ve yeni iş olanlarının yaratılabilmesi hedefleniyor.

Women Up Projesinden Kimler Yararlanabilir?

Ülkemizde kadın istihdamının desteklenmesine yönelik yürütülen AB işbirliğindeki projelerden birisi olan Women Up projesi için belirli şartlar aranmaktadır. Proje kapsamında sunulan desteklerden yararlanabilmek için başvuruyu yapanların kadın işveren olması şartı aranmaktadır. Bu durum ortaklı işletmelere yönelik başvurularda ortaklardan en azından 2 tanesinin kadın olması dönünde şart aranmaktadır. Ayrıca projeye Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Şanlıurfa, Denizli ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabiliyor.

Başvuru yapmak isteyen işletmelerin ayrıca 05.03.2022 tarihinden sonra kurulmuş olması gerekiyor. Başvuruda bulunan işletmenin bünyesinde toplam işçi sayısının 9 olması gerekiyor. Son 12 aylık dönemde ortalama işçi sayısının haricinde en az 1 kadın işçi istihdamının gerçekleştirilmiş olması da gerekmektedir.

Women Up Projesi Destek Programı

Women Up projesi kapsamında belirlenen koşulları sağlayan 4.000 kadın işveren destek programından yararlanabilecek. 4.000 kadın işverene 4.000 kadın istihdamı için tam 20 ay boyunca asgari ücret hibesinden faydalanabilmeleri mümkün olacak. Başvuru işlemleri Women Up resmi internet sitesi ve e-Devlet kanalı üzerinden anlıyor.