Ev satın almak isteyen ancak bunun için yeterli miktarda nakit paraya sahip olmayan kişiler elbette çareyi bankalara başvurmakta buluyor. Ancak bu kez de bankaların yüksek konut kredisi faizleri ile karşı karşıya gelince bundan da vazgeçip kirada kalmaya devam etmek zorunda kalabiliyorlar. İşte devlet kiracılar için faiz yükünü ortadan kaldırdı. Faizsiz devlet destekli kredi olanağı sayesinde artık herkes ev sahibi olacak.

1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek! 1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek!

Faizsiz Konut Kredisi Olanağı

konut-2

Devlet sadece bir defaya mahsus olmak üzere faizsiz konut kredisi olanağı ile çok sayıda kiracının yüzünü güldüren bir haber verdi. Bazı koşulları sağlayan kişiler faizsiz kredi olacağı sayesinde kiradan kurtulup ev sahibi olabiliyor. Örneğin vazife ya da harp malullüğü aylığı almaya devam ederken faizsiz kredi olanaklarından yararlanmadan hayatını yitirenlerin dul ve yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere faizsiz krediden yararlanma hakkı getirildi. Bunun yanı sıra 15 Temmuz gazileri bu haktan yararlanabilenler arasında. Bu durumda faizsiz kredi imkanından yararlanabilecek olanları şu şekilde sıralayabiliriz: 

  • Harp ya da vazife malullüğü aylığı alırken faizsiz kredi hakkından faydalanmadan yaşamını yitirenlerin dul ve yetimleri,
  • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlar,
  • İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler

Kredi Hakkında Öncelik Sıralaması

PARA

Yukarıdaki kapsamlara dahil olan kişiler arasında yapılacak öncelik sıralamasında ise şu hususlar dikkate alınır:

  • Faizsiz kredi hakkından faydalanmadan hayatını kaybeden kişinin dul eşine,
  • Malulün kendisine,
  • Eşi hayatta değilse ve evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması şartıyla aylık bağlanma şartlarına bakılmadan talebi olan çocuklarına müşterek olarak faizsiz kredi hakkı tanınır. Kredi başvuruları Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığına ya da SGK İl Müdürlüklerine dilekçeyle yapılır.