İşsiz kalınan süreçlerde iş arama sürecinin gerek ekonomik gerekse de psikolojik gerilimini azaltan en önemli faktörlerin başında işsizlik maaşı ödemeleri geliyor. Devlet tarafından işinden ayrılan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı, en azından iş arama sürecinde önemli bir nefes oluyor. Ancak işsizlik maaşından yararlanabilmek için birtakım kriterlerin yerine getirilmiş ve bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor. İşsiz kalan vatandaşlara 180 gün ile 300 gün arasında ödeme yapılması olanağını sunan işsizlik maaşı için en geç 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekiyor. Diğer yandan ayrıca prim süresine dair de bazı kriterler bulunuyor. İşte işsizlik maaşından yararlanabilmek için gerekli olan kriterler ve başvuru şekline dair merak edilen detaylar!

İşsizlik Maaşı Nedir ve Kimler Alabilir?

İşsiz kalan vatandaşlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde devlet tarafından belirli bir süre için ve belirli miktarda yapılan ödemelere işsizlik maaşı adı verilir. İşsizlik maaşından yararlanabilecek olanlar;

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar,

Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız! Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız!

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar ve

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuran kişiler, işsizlik maaşından yararlanabilirler.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Sürelerde Ödenir?

Hizmet akdinin feshedilmesinin ardından işsizlik maaşı başvurusunun yapılabilmesi için 30 günlük süre bulunuyor. Bu 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine yapılacak olan başvuruları ister şahsen isterseniz de elektronik ortamdan gerçekleştirebilirsiniz. Eğer mücbir nedenlerden ötürü 30 gün içerisinde başvuru gerçekleştirilememişse, bu durumda başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Ayrıca işsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin yeni bir iş almaya hazır durumda olmaları gerekir. Çünkü işsizlik ödeneği başvurusu yapan kişinin aynı anda iş arayan kaydı da yapılır ya da güncellenir. Bu şekilde sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini almaları sağlanır. İşsizlik maaşının ödenme süresi ise sigorta prim gün sayısına göre değişiklik gösterir. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödenir.