Bankacılık sisteminin ülkemizde daha genel ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, açılan hesaplar ve açıldıktan sonra çeşitli nedenlerle kullanılmayan hesapların sayısında sürekli artış bulunuyor. Bazen herhangi bir iş için veya tasarruf amacıyla açılan vadesiz mevduat hesapları ile yatırım hesapları, unutulabiliyor. Unutulan ve 10 yıl boyunca hiç işlem görmeyen hesaplar, yürürlükte olan bankacılık yasası gereğince, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) adıyla faaliyet gösteren bir fona devrediliyor. Bankalar tarafından devir sırasında TAKASBANK’ ta bir hesap açılıyor ve böylece bankanın mudisine karşı yükümlülüğü sonlanmış oluyor. Bu devirden sonraki bir yıl içerisinde hesap sahipleri hesaplarına ulaşmayı denediklerinde, YTM aracılığıyla tasarruflarına ulaşabiliyorlar. Ancak bu yılda bittikten sonra, tutarlar hazineye gelir olarak kaydediliyor ve artık ulaşılamıyor.

Akbank Zaman Aşımı Sorgulama

Bankalarda unuttuğunuz hesap olup olmadığını, yine bankaların sorgulama sayfaları aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Akbank ve diğer tüm bankalar, zaman aşımına uğramak üzere olan tüm hesaplar için, son bir yıl içerisinde ilan yapmak zorunda. Bu kapsamda Akbank’ ta 10 yılını 2023 yılında dolduracak tüm hesaplar için, bankanın resmi web platformunda bulunan sorgulama sayfasını kullanabiliyorsunuz. https://www.akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/ytm-zaman-asimi-listeleri.aspx Linkini kullanarak,

Bu Fiyatları Görenler En Yakın A101 Şubesine Akın Edecek, Tüm Ürünler Kasada %25 Daha İndirimli Olacak! Bu Fiyatları Görenler En Yakın A101 Şubesine Akın Edecek, Tüm Ürünler Kasada %25 Daha İndirimli Olacak!

Akbank’ ta açtığınız ve unuttuğunuz bir hesap olup olmadığını süratle öğrenebilirsiniz. Burada size ait bir hesap tespit etmeniz durumunda banka ile iletişime geçerek, ilgili tasarrufunuza hemen ulaşabiliyorsunuz. Ancak 10 yıllık süreyi dolduran tüm hesaplar, yine aynı kişi adına TAKASBANK’ ta açılan hesaplara naklediliyor ve YTM tarafından devir alınıyor.

Yatırımcı Tazmin Merkezi Zaman Aşımı Sorgulama

Yatırımcı Tazmin Merkezi’ ne devri yapılmış tüm hesaplarla ilgili, bankaların herhangi bir inisiyatifi bulunmuyor. Devirden sonraki bir yıl içerisinde hesaplarınızla ilgili sorgulamaları, e-devlet platformu aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla her yıl e-devlet platformunda sorgulama yaparak, unuttuğunuz herhangi bir hesabın TAKASBANK’ a devredilip, edilmediğini öğrenebilirsiniz.

Her yıl sayısı giderek artan sayıda hesap ve dolayısıyla tasarruf YTM’ ye devredilmeye devam ediliyor. Bu nedenle bu alanda yapılan çalışmalarla, bundan sonra unutulan hesaplar kaç yıl geçerse geçsin ulaşılabilecek şekilde yeniden bir düzenleme yapılıyor. Tutarları giderek daha büyük meblağlara dönüşen unutulan hesaplar, bundan sonra zaman aşımına uğrasa bile erişilebilecek.