KYK borcu olanlara ve yenilenebilir enerji kullananlara müjde. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM'ye gelmesinin ardından teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan kanunla beraber, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW'den 50 kW'ye çıkarıldı. Öğrenim kredisi alanlar ise yalnızca almış oldukları miktar kadar ödeme yapacaklar. İşte haberin detayları!

Düzenlemede Önemli Muafiyet ve İstisnalar Var

Ekonomiye dair birtakım düzenlemelerin yapılmış olduğu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasalaşan kanunla birlikte, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW'den 50 kW'ye çıkarıldı. Ayrıca bunun yanı sıra Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklik ile öğrenim kredisi almış öğrenciler yalnızca almış oldukları miktarı ödeyecekler.

Artık Vize Almak Daha mı Kolay Olacak? Schengen'de Yeni Dönem: Dijitalleşme Teklifi Kabul Edildi! Artık Vize Almak Daha mı Kolay Olacak? Schengen'de Yeni Dönem: Dijitalleşme Teklifi Kabul Edildi!

Elektrik Piyasası Kanunu ile gelir vergisinden muafiyetlere ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Buna göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde, azami 50 kilovata kadar elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf tutulacaklar.

Aynı şekilde işverenler tarafından iş yerinde ya da müştemilatında yemek verilmediği takdirde çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmına ilişkinse gelir vergisinden istisna getirildi. Eğer ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret geliri olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabı için de ayrı bir vergi istisnası düzenlemesi getirildi. Buna göre, bu durumda olan kişilerin yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak.

Öğrenim Kredisi Alanlara Müjde!

Son yapılan düzenlemeler sonrasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar da mevcut borçlarını yalnızca almış oldukları miktar kadar ödeyecekler. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler borçlarını 2 yıl sonra ödemeye başlayabiliyor.