Özel Tüketim Vergisi adı altında alınan vergi, lüks tüketim ürünleri, çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği bilinen ürünler gibi mal ve ürünlerden alınan bir vergi türüdür. Bu tür mal ve ürünlere uygulanan ÖTV, oldukça yüksek oranlara sahiptir. Otomobiller ÖTV uygulanan ürünler arasında yer alır. Tüm otomobil modelleri ÖTV ile vergilendirilir. Bununla birlikte, Bazı özelliklere sahip kişiler, ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti haklarına sahip. Engellilerin raporla belirlenmiş %40 ile %90 arasında olanları, ÖTV indiriminden faydalanabilir. Engellilik oranı raporla % 90 ve üzerinde olarak belirlenmiş olan kişilerse, doğrudan ÖTV muafiyeti hakkına sahiptir. Bunlara ilave olarak Şehit aileleri de ÖTV muafiyeti hakkına sahip.

Engellilerin %40 ile %90 Arası Rapor Olduğunda Uygulanan ÖTV İndirimi

Engelliler başvurdukları sağlık kuruluşunda aldıkları raporla, % 40 ile % 90 arasında engelli olduklarını belirleyebilirler. Bu raporda yer alması gereken “engelli”, “ ağır engelli” ve “ sürücü belgesi alabilir” ibareleri, ÖTV indirimden faydalanabilmek için gereklidir. % 40 ile % 90 arasında engelli olanlar, ÖTV indirimden faydalanmak için 1600 cm3 motor hacmine sahip sıfır otomobil almalıdır. Aldıkları otomobillerin engellerine göre özel donanımlara sahip olması gereklidir. Ayrıca bu durumdaki kişilerin sürücü ehliyeti sahibi olmaları gerekir. Bu durumdaki kişiler sadece kendileri üzerine sıfır otomobil aldıklarında ÖTV indiriminden faydalanabilirler.

Engellilerin % 90 ve Üzeri Raporu Olduğunda Uygulanan ÖTV Muafiyeti

% 90 ve üzerinde engele sahip bireylerin, genellikle bakıma muhtaç olmaları gözetilerek, sürücü belgesi şartı bulunmuyor. İlave olarak 3. Derece akrabalarının üzerine sıfır olmak kaydıyla otomobil aldıklarında, ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyorlar. Otomobil alımında ÖTV tamamen muaf tutuluyor. Bu durumdaki kişilerin sadece % 90 ve üzerinde olduklarını belirleyen rapor sahibi olmaları yeterli oluyor. Otomobil alındıktan sonra, kendilerinin yanı sıra 3. Dereceye kadar yakın akrabalarının isimleri de ruhsata işlenebiliyor.

Bu Fiyatları Görenler En Yakın A101 Şubesine Akın Edecek, Tüm Ürünler Kasada %25 Daha İndirimli Olacak! Bu Fiyatları Görenler En Yakın A101 Şubesine Akın Edecek, Tüm Ürünler Kasada %25 Daha İndirimli Olacak!

Gazi ve Şehit Ailelerine Uygulanan ÖTV Muafiyeti

Uzuv kaybı yaşamış gaziler ve şehitlerin aileleri de, ÖTV muafiyeti hakkına sahip. Gazilerin uzuv kaybı olduğunu belgelemesi, şehit ailelerinin şehitlik belgesi almaları halinde, otomobil alımı sırasında ÖTV muafiyeti hakkı bulunuyor.