Her çalışanın önceliği, emekli olabilmek için gerekli olan şartları yerine getirmek oluyor. Bu kapsamda prim gün sayısının doldurulması ve hatta geçilmesi, sigortalılık süresi ve yaş kıstaslarının yerine getirilmesi için uzun yıllar bekleniyor. Özellikle primlerin ödenmiş olması ilk önceliğimiz olmakla birlikte, ödenen primlerine hangi düzeyden ödendiği konusuna hiçbirimiz dikkat etmiyor. Emekli aylığının yüksekliği, ancak emekliliğimizin yaklaştığı zaman dilimlerinde dikkatimize mazhar oluyor. Ancak çalışırken yapılacak birkaç küçük şey sayesinde, alacağımız emekli aylığımızı hatırı sayılır oranda arttırmak mümkündür.

Elektrik Faturanızda İsminiz Yazıyorsa En Yakın PTT Şubesine Gidin! Faturanızı 216 TL Daha Az Ödeyebilirsiniz! Elektrik Faturanızda İsminiz Yazıyorsa En Yakın PTT Şubesine Gidin! Faturanızı 216 TL Daha Az Ödeyebilirsiniz!

Emekli aylığının bağlanmasında, günümüzde uygulana yöntemde, prim gün sayısının tamamlanmasıyla birlikte, o günkü asgari ücret oranının % 50’si nispetinde aylık bağlanması yöntemine sahiptir. O güne kadar yapılmış seyyanen zamlar, emekli olacak kişinin yaşı, ödenmiş prim gün sayısı gibi kişiye özel özellikler de eklendikten sonra, kişiye ödenecek emekli aylığı miktarı belirlenir. Bununla birlikte, sigortalı olarak çalışma yaşamı 1999 Eylül ayı öncesinde başlamış olanların, ödediği primlerin aylığa yansıma oranı % 70 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında 2000 ile 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş kişilerde bu oran % 60 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu kişilerin aylıkları, sonraki süreçte sigortalı olan kişilerden daha fazla olacaktır.

Emekli Aylığını Yükseltmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Askerliğini 1999 yılı öncesinde yapmış olan kişilerin, Askerlik Borçlanması yoluyla bu sürecin primlerini ödemesi, aylıklarını % 70 olarak etkileyecek dönemin doldurulması açısından büyük fayda oluşturur. Sigortalılık başlangıç tarihi 1999 sonrasıysa, Askerlik borçlanması bu süreci de 1999 öncesine taşıyacaktır. Benzer şekilde askerliklerini 2000 ile 2008 arasında yapmış olanlar bu borçlanmayı yaparsa, sigortalı başlangıç tarihini bu dönemden başlatabilirler ve daha yüksek aylığa yansıma oranı yani % 60 oranından yararlanabilirler.

Bir kişinin emekli olmak için gerekli ödenmiş prim gün sayısından daha fazla süre, yaş sınırını doldurmak için çalışması, aylıklarının belirli oranda yükselmesini sağlar. Ödenmiş prim gün sayısının yüksekliği, aylığında yükselmesinde küçük etkiler oluşturur. Bir sigortalı çalışanın, emekli aylığının arttırmak için yapabileceği en iyi şey, standart prim ödenmesi yerine, daha yüksek seviyeden prim ödenmesidir. Yüksek seviyeden ödenen primler, emekli aylıklarının en fazla yükselten etkendir. Şu bilginin altını çizmek gerekiyor. Emekli aylığının belirlenmesinde en önemli etki, prim ödenmiş son 7 yıldır.