Yaşlılık Maaşı, SGK tarafından bazı koşulları yerine getiren kullanıcılara sunulan bir emeklilik türüdür. Bunun yanında Yaşlılık Maaşı veya 65 Yaş Aylığı olarak bilinen, sigortalı olma ve prim ödeme koşullarını gerektirmeyen aylıkla karıştırılan bir konudur.

Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak! Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak!

65 Yaş Maaşı Nedir?

65 Yaş Aylığı ya da Yaşlılık Aylığı, 65 yaşını doldurmuş, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, üzerine gayrimenkulü bulunmayan ve geçim zorluğu yaşayan kişilere, sosyal devlet ilkesi kapsamında yaşamını idame ettirebilmesi, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla ödenen bir aylıktır. Yaşlılık aylığının alınabilmesi için, kişinin çalışamıyor olması, bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaması, hane halkı gelirinden payına düşen tutarın 701.32 liradan az olması koşulları aranır. SYDV ve SGK kurumlarının bu durumdaki kişilerin başvurularını incelemesi, yerinde tespit işlemi yapması sonrasında, her ay düzenli bir şekilde ödenir. 2022 yılı 65 Yaşa Maaşı 1.301 lira olarak, her ay hak sahiplerine ödeniyor.

SGK Yaşlılık Maaşı Nedir?

Sosyal Güvenlik yasası ve mevzuatında yıllar içerisinde yaşanan değişimler, günün çalışma ve ekonomik koşullarına göre gerçekleşmiştir. Bu durum sigortalılığın başlangıç tarihine göre, farklı tarihlerde farklı emeklilik haklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yaşlılık aylığına hak kazananlar, 2008 ve 1999 yılı öncesinde sigortalı olmuş kişilerdir. Ancak sigortalılığın yanı sıra, genel ve özel şartlarla malul ve iş gücü kaybına paralel olarak Yaşlılık Aylığı alabilmesi de sağlanmıştır.

1999 yılı ve 2008 yılı öncesinde sigortalılık başlangıç tarihine göre, sigortalılık süresi, ödenmiş prim gün sayısı ve doldurulması gereken yaş sınırı farklıdır. Sigortalılığın başlangıcına göre bu 3 koşul değişkenlik gösterir. Böylece 20008 yılı ve öncesinde ile 1999 yılı öncesinde farklı sosyal güvenlik mevzuatına göre sigortalı olmuş kişilerin, hak kayıpları telafi edilir.

SGK Yaşlılık Aylığına Nasıl Başvurulur?

Yaşlılık Aylığının bağlanabilmesi için, sigortalılık başlangıç tarihine göre SGK tarafından saptanmış olan prim gün sayısının ödenmiş olması, borçlanma yoluyla ödeniyor olması, sigortalılık süresinin tamamlanmış olması ve yaş sınırının geçilmiş olması gereklidir. Bu koşulların yerine getirilmiş olması halinde, SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak durumunuza göre gerekli evrakları hazırlayabilirsiniz. Kısa süren bir süreçle emekliliğiniz başvuru tarihinizden itibaren olmak üzere geriye yönelik ödemelerinde yapılacağı şekilde başlar.