Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Mevzuatı uyarınca emeklilik için belli bir takım şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartların başında da erkekler ve kadınlar için belirlenmiş olan yaş şartını sağlamak ve belirli bir prim gün sayısını doldurmak geliyor. Ancak aşağıda anlatacağımız bazı hususları yerine getirecek olursanız mevzuatta belirlenenden çok daha erken emekli olma şansını yakalayabilirsiniz. İşte erken emekliliğin yolları!

1999 Öncesi SGK Girişinizin Olması!

Bu kritere göre eğer sigortalılık başlangıcınız 9 Eylül 1999 öncesi bir tarihte ise erken emeklilik için önemli bir şartı yerine getirmiş oluyorsunuz. Çünkü bu tarihten önce sigortalananlara tanınan özel bir hak olarak bu kişiler 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü şartını sağladıkları noktada erken emekliliğe hak kazanabiliyorlar.

Doğum Borçlanması

Erken emeklilik için vatandaşlara sunulan yöntemlerden birisi de borçlanma olanağı. Çeşitli borçlanma çeşitlerinden birisinin şartlarını sağlayabildiğiniz takdirde bu yöntem sayesinde belli bir miktarda prim gün sayısını satın alabilirsiniz. Buna göre örneğin doğum borçlanması yaparak iş hayatına ara vermek durumunda kalan kadınlar bu sürelerini borçlanarak 3 çocuk için toplamda 2760 gün yani 6 yıl kazanabilirler. Sigorta başlangıcından önce doğum yapmış olan kadın sigortalılar da istirahat sürelerini kapsayacak şekilde tek çocuk için 2 yıl süre ile borçlanabilirler.

Askerlik Borçlanması

Kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabilirken erkek sigortalılara ise aynı şekilde askerlik borçlanması yapma hakkı tanınmış bulunuyor. Askerlik borçlanması ile çalışmalarına askerlik nedeniyle ara vermek zorunda kalan erkek sigortalılar bu sürelerini borçlanarak 2 yıl daha erken emekli olabiliyorlar. Fakat bu borçlanma askerlikten muaf olan sigortalılar için geçerli değildir.

Yurtdışı Borçlanması

Çalışma hayatının büyük bir bölümünü yurt dışında geçiren gurbetçi vatandaşlar için de mevzuat yurtdışı borçlanması olanağını getiriyor. Fakat vatandaşların bu borçlanmadan yararlanabilmeleri için ayrıca Türkiye’de çalışmıyor olmaları gerekiyor. Buna ek olarak bu kişilerin yurtdışında çalıştıkları süreleri ispatlamaları gerekiyor.

Ücretsiz İzin Hakkını Kullanan Kamu Personeline Borçlanma Hakkı

Kamuda çalışıp birtakım nedenlerden dolayı ücretsiz izne ayrılan kamu personeli için de, izne ayrıldıkları bu dönem için borçlanma hakkı söz konusu. Bu kapsamdaki kamu görevlileri maaş almadıkları ücretsiz izinli dönemlerini borçlanarak emeklilik için gün kazanabilirler.

Staj Sürelerini Borçlanma

Çalışma yaşamına başlarken yapılan staj süreleri ve eğitimlerde geçen zamanlar da borçlanılabiliyor.

Avukatlık Stajları

Hukuk Fakültesi mezunu olup zorunlu avukatlık stajı yapan kişiler, avukatlık mesleğine özel olarak hazırlanmış olan hizmet borçlanmasından yararlanarak emeklilik için gün kazanabilirler.

Elektrik Faturanızda İsminiz Yazıyorsa En Yakın PTT Şubesine Gidin! Faturanızı 216 TL Daha Az Ödeyebilirsiniz! Elektrik Faturanızda İsminiz Yazıyorsa En Yakın PTT Şubesine Gidin! Faturanızı 216 TL Daha Az Ödeyebilirsiniz!

Fahri Asistanlık Stajı Borçlanması

Hekimlikte de sigortasız olarak geçirilen fahri asistanlık staj süreleri borçlanılarak emeklilik için kullanılabiliyor.

Malulen Emeklilik

Çalışırken iş yapabilme gücünün en az yüzde 60’ını kaybeden sigortalılar sağlık raporu almak koşuluyla olması gerekenden daha erken, malulen emekli olabilirler.

Ağır İşlerde Çalışanlara Erken Emeklilik

Madencilik, gazetecilik, itfaiyecilik, askerlik gibi bazı ağır meslek gruplarına kanunen ek çalışma süreleri eklenir. Bu durumda çalışan vatandaşlar emekliliklerini daha öne çekmiş durumdadırlar.

Grev ve Lokavtta Geçen Sürelerin Borçlanılması

Grev ve lokavtlarda geçen süreler de mevzuat uyarınca borçlanma yapılabilecek olan durumlardır.

Seçim Kanunları Gereği İstifa Edenlerin Durumu

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kişiler, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanabilirler.