Sosyal güvenlik sisteminin ülkemizde ilk örnekleri 1900’ lü yılların başına kadar uzansa da, çalışma yaşamını düzenleyen kanunlar ve ekonomik sistem geçişi gibi konular nedeniyle, 80’ li yıllara kadar yeterince verimli bir sistem oluşmamıştı. Bu durum 90’ lı yılların başında Sosyal Güvenlik Sistemi konusunda çok ciddi sorunların oluşmasına neden oldu.

Gerçekleştirilen çeşitli reformlarla bugünkü halini alan sistem için, en önemli tarihlerden biri 1999 yılı Eylül ayı olarak öne çıkıyor. Reformlar sırasında, 1999 yılı ve öncesinde sigortalılık başlangıcı yapmış olan kişiler, o günün sosyal sigorta kanunları çerçevesinde işe başlamışlardı ve çeşitli farklı haklara sahiplerdi. Ancak değişen sistemde artık emeklilik için koşullar farklı. Günümüzde SGK’ dan emekli olmak isteyen bir kişinin, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

1999 Yılı Öncesinde Sigortalı Olanlara Özel Haklar Verildi

Günümüzde halen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da EYT’ liler olarak sıklıkla gündeme gelen bu hak sahipleri için, bir takım özel haklar tanınmış durumda. Örneğin bu durumda olan kişiler, 5000 prim ödemesi gerçekleştirilmişse emekli olabiliyor. Ayrıca 3.600 prim günü ödemiş olan bu durumdakiler de emekli olabiliyor. Erken emeklilik olarak da adlandırılan bu haklardan faydalanabilmek için, en önemli konu elbette sigortalılık başlangıç tarihi. Başlangıç. Tarihine göre farklı haklar söz konusu. Bunun yanında 15 ve 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması ve tamamlandığı tarihte diğer önemli konu. Bu iki kıstas aynı zamanda sigortalının hangi yaşta emekli olabileceğini de belirliyor.

1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek! 1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek!

1999 Yılı Öncesi Sigortalılığı Başlayanların Emekli Aylıkları Daha Yüksek

Bu hakların yanında 1999 yılı öncesinde sigortalılığı başlamış olan kişilerin, ödedikleri primlere göre aylık bağlanma oranı da daha yüksek tutuluyor. Yaşanan hak kayıplarının telafisi olarak uygulanan bu sistemden faydalanmak için, sigortalılık başlangıç tarihini 1999 yılı öncesine taşımanın çeşitli yolları da bulunuyor. Örneğin 1999 yılı öncesinde askerliğini yapmış, ancak sonradan sigortalılığı başlamış bir kişi. Askerlik Borçlanması yoluyla, sigortalılık başlangıç tarihini 1999 yılı öncesine çekebiliyor. Askerlik borçlanmasını birde üst limitten ödeyen bir sigortalı, bu durumda diğer emeklilere göre hayli yüksek bir emekli maaşı sahibi olabiliyor.