Hayat şartları her gün biraz daha zorlaşıyor. Pandemi süreci de bu zorluklara tuz biber ekince, geçinmek neredeyse imkansız hale geliyor. Ağırlaşan çalışma şartları ve hat safhaya ulaşan işsizlik, girişimci ruha sahip kişilerde kendi işini kurma hevesi uyandırıyor. Ancak ne yazık ki sermaye yokluğu sebebiyle girişimcilerin kendi projelerini hayata geçirmesi pek kolay olmuyor. Tam bu noktada girişimcilere destek KOSGEB'den geliyor.

KOSGEB'den Girişimcilere Büyük Destek!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, diğer adıyla KOSGEB, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu. Kurulduğu günden beri sayısız işletmeyi destekleyen KOSGEB, şimdilerde girişimcileri mutlu edecek bir destek paketi daha duyurdu.

3 Farklı Destek Sunuluyor!

KOSGEB'in girişimcilik eğitimini tamamlayıp, hazırladığı projeyle başvurusunu yapanlar, KOSGEB'în geri ödemesiz olarak verdiği 65 bin TL destekten faydalanabiliyor. Bu destek, 3 farklı şekilde sunuluyor. Bunların ilki Kuruluş desteği oluyor. Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira geri ödemesiz destek veriliyor. Bir diğer destek türünü ise performans desteği oluşturuyor. Performans desteği, İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirleniyor. Destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4 (a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınıyor. Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre; Birinci Performans Dönemi İçin

  • 180-539 olan işletmeye 5 bin lira,
  • 540-1079 olan işletmeye 10 bin lira,
  • 1080 ve üstü olan işletmeye 20 bin lira,

İkinci Performans Dönemi İçin

  • 360-1079 gün ise 5 bin lira,
  • 1080-1439 gün ise 15 bin lira,
  • 1440 ve üstü gün ise 20 bin lira destek veriliyor.

KOSGEB tarafından verilen bir diğer destek türü ise sertifika desteği oluyor. Sertifika desteği, işletmecinin kurduğu işletme için gereken mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler çerçevesinde, girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için 5 bin TL destek veriliyor.

O Grubun İçinde Olan Vatandaşlar Son Model Araç Alırken 1 TL Bile ÖTV Ödemeyecek! Sadece Kısa Süre İçin Geçerli O Grubun İçinde Olan Vatandaşlar Son Model Araç Alırken 1 TL Bile ÖTV Ödemeyecek! Sadece Kısa Süre İçin Geçerli

KOSGEB'in Geri Ödemesiz Desteğinden Kimler Faydalanabiliyor?

KOSGEB'in sunduğu bu destekten, Geleneksel Girişimci Eğitimi alan girişimcinin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurmuş olduğu veya en az %50 ortağı olduğu işletmeler ve İŞGEM’de ve TEKMER’de yer alan işletmeler bu destekten faydalanabiliyor.