Kadınların iş hayatında daha aktif rol alması için dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de önemli teşvik programları düzenlenmektedir. Kamu kurumlarının, özel kuruluşlarla birlikte yürüttüğü önemli kadın istihdamını destekleyen programlar bulunuyor. Women Up projesiyle ülkemizde kadın istihdamın desteklenmesi projesi hayata geçiriliyor. Türkiye’nin, Avrupa Birliği(AB) işbirliğiyle hayata geçirdiği proje, ülkemizde kadın girişimcilerin ve kadın çalışanların desteklenmesi hedefleniyor.

Women Up ile Türkiye’de Kadın İstihdamı Genişliyor

Avrupa Birliği’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğü proje, “Women Up” adıyla biliniyor. Women Up projesi, Türkiye’de kadın istihdamının arttırılması kadar kayıt altına alınmasını da hedefliyor. Böylelikle iş hayatının getirdiği tüm hukuki, sosyal ve sigorta haklarından istihdam edilen kadın çalışanlarında faydalanabilmelerinin önünün açılması sağlanıyor. Ayrıca ülke genelinde hem kayıtlı kadın istihdamını arttırmak hem de kadın girişimcilerin sayısının arttırılmasını hedeflemektedir.
Women Up projesi, Türkiye genelinde 7 farklı ilde 4.000 kadın işletme sahibine 4.000 kadın çalışan istihdamı için tam 20 ay süreyle asgari ücret desteği sağlamaktadır. Avrupa Birliği destekli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yürütülen kadın istihdamına yönelik bu proje toplam 7 ilde sürdürülmektedir. Women Up projesinin uygulandığı iller ise İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Denizli, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olarak belirlenmiştir.

Women Up Projesi Ne Kazandırıyor?

AB ile Türkiye Cumhuriyeti işbirliğinde yürütülen Women Up projesi, kadın girişimcileri ve kadın çalışanları desteklemeyi hedeflemektedir. Buna göre belirlenen kriterler ışığında kadın girişimciler tarafından 05.03.2021 tarihinden sonra açılan ve en fazla 9 personel çalıştıran işletmeler faydalanabilmektedir. Bu 9 çalışana ek olarak ilave kadın istihdamı sağlayan kadın girişimcilere ait işletmeler Women Up projesinden faydalanabilmektedir.

1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek! 1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek!

Proje kriterlerine uygun olmalarıyla belirlenen 4.000 kadın işveren için uygulanan destek ile işyerlerinde çalışan 4.000 kadın sigortalının projeden faydalanmaları sağlanıyor. Proje çerçevesinde kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalıya ilişkin asgari ücret net tutarı düzeyinde geri ödemesiz ödenek sağlanmaktadır. Böylelikle kadın girişimcilere ait olan işyerlerinde kadın istihdamının arttırılması hedefleniyor.