Akbank'lılar Migros'tan Yapacakları Alışverişler İçin Tam 300 TL Kazanıyor! Bankadan Açıklama Geldi Akbank'lılar Migros'tan Yapacakları Alışverişler İçin Tam 300 TL Kazanıyor! Bankadan Açıklama Geldi

Bankalar gayrimenkul kredisi ya da yüklü miktarlarda tüketici kredisi verirken karşılığında teminat isterler. Gayrimenkul kredilerinde krediye konu olan gayrimenkule ipotek konurken, yüklü miktardaki tüketici kredilerinde ise kredi kullanan kişiye ait bir gayrimenkule ipotek tesis edilir.

Krediler sorunsuz ödendikten sonra, banka tarafından gayrimenkule konan ipotek kaldırılır. Şayet ödeme konusunda aksamalar olursa, borçluya 90 gün yasal süre tanınır. Bu 90 gün sonunda da borç ödenmezse, borçlu hakkında yasal takip başlatılır. Bu süreçte de borcun ödenmemesi halinde ipotek tesis edilen gayrimenkul banka tarafından satışa çıkartılır.

Bankalar Tarafından Satılan Gayrimenkuller Neden Uygun Fiyatlıdır?

EV-1

Bankalar, piyasada nakit akışı sağlama konusunda en önemli basamaklardan biri olduğu için, gayrimenkulleri hızlı bir şekilde ellerinden çıkarıp nakite çevirme eğilimindedirler. Bu, bankalar tarafından satılan gayrimenkullerin piyasa değerinin çok daha altında olmasının sebeplerinden biridir. Bir diğer sebep ise, bankaların yaptıkları işlemler karşılığında fatura yerine dekont vermesidir. Bu durum bankaların KDV mükellefi olmadığının göstergesidir. Dolayısıyla bankalar konut satışı esnasında alıcılara da KDV yükü yansıtmazlar.

Bankalar Tarafından Satılan Gayrimenkuller Nasıl Alınır?

ş ev

Bankalar ellerindeki gayrimenkulleri satmak için iki farklı yol izlerler. Bu yolların ilki fiziksel ihale yöntemidir. Bu tür ihaleler icra müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilir ve ihale esnasında orada bulunmak gerekir. Bu tür ilanlar UYAP veya EKAP gibi devlete ait sitelerde yayınlanır. Alınacak gayrimenkul belirlendikten sonra ilgili icra müdürlüğüne gidip, söz konusu gayrimenkul için belirlenen muhammen bedelin %20’si kadar teminat ödemek gerekir. Satış şartnamesi de okunup imzalandıktan sonra söz konusu gayrimenkul için teklif verilir ve ihale süresince en yüksek teklifi veren kişi gayrimenkulü almaya hak kazanır.

Bankaların satışa çıkardığı gayrimenkulleri satın almanın bir diğer yolu da teklif yöntemidir. Bankalar Intengo, icradanal, bankadan.org gibi belli başlı siteler üzerinden gayrimenkul satışını gerçekleştirir. Bu durumda öncelikle bu sitelere girilerek satın alınacak gayrimenkul belirlenir. Ardından gayrimenkulün satışını yapan banka şubesine giderek, söz konusu gayrimenkul için belirlenen muhammen bedelin %6’sı oranında teminat yatırılır ve satış şartnamesi imzalanır. Sonrasında sisteme giriş yaparak gayrimenkule teklif verilir. Banka tarafından belirlenen süre sonunda en yüksek teklifi veren kişi gayrimenkulü almaya hak kazanır. Diğerlerinin ödedikleri teminat ise iade edilir.