Öncesinde Pandemi koşulları ardından da ekonomik kriz derken son yıllarda birçok kişi işsizlikle mücadele etmek durumunda kaldı. Diğer yandan üniversitelerini bitiren binlerce genç de aynı şekilde iş arayanlar kervanına katıldı. Bununla birlikte Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) bünyesinde barındırmak üzere çeşitli birimleri için eleman alımı yapması bekleniyor. Bilindiği gibi her yıl ya da iki yılda bir personel alımı yapan PTT'nin bu yılki kadro ilanlarını ne zaman açıklayacağı ise merakla bekleniyor. İşte PTT iş başvurularına dair önemli detaylar!

Seçimlerden Önce Olması Bekleniyor

İş arayan binlerce vatandaş son günlerde PTT'nin açacağı iş ilanlarını bekliyor. Bilindiği gibi her yıl veya iki yılda bir personel alımı yapan PTT'nin bu yılki alımlarını ise genel seçimlerden önce gerçekleştirmesi bekleniyor. Kurumun özel başvuru şartlarına uygun olarak, başvuracak adayların PTT web sitesindeki iş başvuru formunu tam ve doğru olarak doldurup ön başvurularını gerçekleştirdikten sonra PTT müdürlüklerine müracaat etmeleri, kod oluşturarak PTTKEP hesabı açmaları, kurum tarafından istenen belgeleri toplamaları ve ardından da başvuru ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

PTT personel alımı başvuru kılavuzu, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde farklı alanlarda görev almak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Her yıl ya da 2 yılda bir yapılan alımlarda adayların genel şartlarının yanı sıra alım alınacak olan pozisyondaki özel şartların da yerine getirilmesi isteniyor. PTT'nin güncel genel şartları henüz belli olmasa da bugüne kadar yapmış olduğu alımlarda adaylarda aramış olduğu genel şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

O Grubun İçinde Olan Vatandaşlar Son Model Araç Alırken 1 TL Bile ÖTV Ödemeyecek! Sadece Kısa Süre İçin Geçerli O Grubun İçinde Olan Vatandaşlar Son Model Araç Alırken 1 TL Bile ÖTV Ödemeyecek! Sadece Kısa Süre İçin Geçerli
  • "On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
  • 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
  • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak."

PTT İş Başvurusu

PTT iş başvurusu yapmak isteyen adayların ilk yapmaları gereken şey kurumun internet sayfasını güncel bir şekilde takip etmek. Kurumun internet sayfasında bildirilen kadro ilanlarına ilişkin başvuru yapan adaylar, kazanmış oldukları puana göre değerlendirmeye tabi tutulurlar. Son olarak PTT iş başvurusu yaparak sınava girmek isteyen adaylar sınav paralarını Ziraat Bankası ya da PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.