1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek! 1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek!

2021 yılında PTT’ den yapılan açıklamada, en son personel alımını 3 yıl önce yaptığı ve yeni açılan iştiraklerle birlikte hizmet alanının genişlemesinden kaynaklı personel açığı oluştuğu duyurulmuştu. İlave olarak son 3 yıl içerisinde emekli olan personel sayısının yerine yeni personel de alınamadığı için, 50.000 yeni personel ihtiyaç olduğu ve bunun en az 15.000’inin 2022 yılı içerisinde alınacağı belirtilmişti.

Henüz personel alımıyla ilgili net bir bilgi resmi kanallardan duyurulmamış olsa da, bu yılın sonuna kadar 15.000 personel alınacağı kesin. Bu kapsamda personel alımı nasıl yapılacak ve işe alım koşulları nelerdir soruları sıklıkla araştırılıyor. Okuyucularımız için, personel alım koşullarıyla ilgili ayrıntılı bir araştırma yaptık.

PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Farklı alanlarda alım yapılacağı için, başvuru sırasında alan seçimi de yapılıyor. Çalışmak istedikleri alana göre seçim yaparak, bu mesleğin gerektirdiği genel ve özel şartları taşımaları gerekiyor. Başvurular PTT resmi web sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru sonrasında açıklanacak tarihlerde yapılacak olan sınava katılmak ve ardından mülakata katılmak gerekiyor.

Ptt.gov.tr üzerinden alınacak personellerin hangi kadrolarda olacağı, aranan özel ve genel şartlar, sınav tarihleri ilanen duyuruluyor. Bununla birlikte her zaman başvuru yapabildiğiniz bir sistem bulunuyor ve alım yapılacağı zaman daha önce yapılmış başvurular da işleme konuluyor.

PTT Personel Alım Koşulları Nelerdir?

Genel ve özel şartlar olarak iki ayrı koşul bulunuyor. Personel alımında öncelikle genel şartları yerine getirtmek gerekiyor. Bu şartlar şu şekilde;

  • a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  • b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
  • c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  • ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
  • d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.
  • e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
  • f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  • ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
  • h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT İşe Alımında Özel Şartlar

PTT istihdam edeceği kişileri, mimar, mühendis, banko ve gişe görevlisi, dağıtım personeli, avukat ve daha birçok alandan gerçekleştirecek. Farklı ve yeni kurulan iştiraklerle sunulan yeni hizmetler, çok geniş bir alanda personel ihtiyacı oluşturuyor. Dolayısıyla Mühendis, Mimar ve Avukat gibi alanlarda yapılacak personel alımlarında, lisans eğitimi diploması, bazı meslekler için çeşitli deneyimler gibi özel şartlar olacak. Ptt.gov.tr adresinde personel alımıyla birlikte, hangi meslekler için hangi özel şartların aranacağına dair bilgiler de ayrıntılı olarak açıklanacak.