Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışanlar ve aile hekimleri arasında giderek artan bir huzursuzluk var. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin çalışmalarını zorlaştırdığını ve büyük bir kaosa yol açacağını düşünüyorlar. Dertlerine dikkat çekmek ve yönetmeliğe tepki göstermek için de bugün iş bıraktılar.

Tehdit Olarak Görüyorlar

Aile Hekimleri

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Funda Müftüoğlu, bugünkü basın açıklamasında geçen ay yürürlüğe giren yönetmeliğin aslında bir ceza yönetmeliği olduğunu söyledi: "Ne acıdır ki 2021 Türkiye’sinde maaşı azalan ve kesintiye uğrayan tek meslek grubu aile hekimliği sisteminde çalışan hekim ve aile sağlığı çalışanlarıdır. Bu yönetmelikle yalnızca göstermiş olduğumuz özveri ve harcadığımız emeğin karşılığı olarak aldığımız maaşımızın düşürülmesi planlanmamış, özlük haklarımız ve iş güvencemiz de, hakkaniyetli olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit altına girmiştir."

Orijinal Pizza Yemek İçin İtalya'ya Gitmenize Gerek Yok, Evimizde Aynısı Yapıyoruz! Orijinal Pizza Yemek İçin İtalya'ya Gitmenize Gerek Yok, Evimizde Aynısı Yapıyoruz!

"Aşı Olun" Demek Cezalandırılıyor

Aile Sağlığı Merkezi

Bir aile hekiminin "Gidin aşı olun" dediği takdirde 50 ceza puanı aldığı bir sistem getirildiğini söyleyen Dr. Funda Müftüoğlu, “Aynı hekim ikinci kez benzer bir konuda demeç vermesi durumunda, iki katı puanla yani 100 ceza puanı ile cezalandırılacak ve sözleşmesinin feshedilmesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu yönetmeliğe göre, entegre olarak hizmet vermekte olan Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastalık vb. bir sebeple raporlu olsa bile 5 kez nöbete gelmemek, sözleşme fesih sebebi sayılmıştır. Bu durum en basit insan hakkı olan, yaşam ve sağlık hakkının gasp edilmesi demektir.

Talepler Sıralandı

Manisa SES

Türkiye'nin her yerinde eyleme giden sağlık çalışanları Manisa'da da bir basın açıklaması yaparak taleplerini sıraladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şube Eş Başkanı Figen Pehlivan Demirel'in aktardığı talepler ise şu şekilde:

  • Aile Sağlığı Merkezleri sözleşmeleri de toplu sözleşmeye dahil olmalıdır.
  • Nüfusa ve performansa dayalı sağlık hizmeti yerine bölge tabanlı hizmet sunumu yapılmalıdır.
  • Aile Sağlığı Merkezleri cari giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.
  • Kamu dışı ve taşeron çalışanlar kadroya alınmalıdır.
  • Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan emekçilerin senelik izin, hastalık izni ve sendika izinlerinin kullanımında izni kullanan kişinin kendi yerine birini bulma şartı kaldırılmalı ve hiçbir ücret kesintisi yapılmalıdır.