Hepimiz günün birinde emekli olup hayatımızı garanti altına almak için çalışıyoruz. Çalıştığımız süre boyunca da emekli olduğumuz ve sevdiklerimizle bol bol vakit geçirme imkanı bulduğumuz günlerin hayalini kuruyoruz. Ancak bazen hayat pek de planladığımız gibi gitmeyebiliyor ve sağlık sebepleriyle çalışmamızı engelleyecek duruma düşebiliyoruz. Bu durumda da malulen emeklilik hakkı devreye giriyor.

Malulen Emeklilik Nedir?

sgk 1

Belli bir süre boyunca hizmet veren kişilerin, çalışma güçlerinin tamamını ya da en az %60'ını kaybetmeleri halinde, mağdur olmalarını engellemek amacıyla bu kişilerin hizmet akdini doldurduğu varsayılarak aylığa bağlanması durumuna malulen emeklilik adı verilir. Ne yazık ki her iş gücü kaybına uğrayan malulen emekli olma hakkını elde edemez. Bu hakkı elde edebilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız! Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız!

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Emeklilik-1

-Bir çalışanın malulen emekli olabilmesi için 4/A, 4/B veya 4/C sigorta türlerinden herhangi biri dahilinde çalışmaya başlamasının üzerinden en az 10 yıl geçmiş olması şartı aranır.

-10 yıllık sosyal güvence süresinin yanı sıra, bu süre içerisinde en az 1800 gün hizmet vermiş ve prim ödemesi yapmış olması şarttır.

-Şayet malulen emekli olmak isteyen kişi 4/A (sigorta) veya 4/C (emekli sandığı) kapsamında çalışıyorsa, malulen emeklilik başvurusu yapmadan önce işten ayrılmış olması, 4/C (bağkur) kapsamında çalışıyorsa da ticari faaliyetlerine son vermiş olması ve prim borcu bulunmaması gerekir.

Malulen Emeklilik Süreci Nasıl İşler?

sgkk

Malulen Emeklilik koşullarını yerine getiren kişilerin, en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı bir dilekçe ile başvurmasıyla malulen emeklilik süreci başlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuran kişinin maluliyet  şartlarını taşıyıp taşımadığını anlamak için kişiyi yetkili hastane veya sağlık kuruluşuna sevk eder. İlgili sağlık kuruluşunda yapılan tetkikler sonucunda heyet tarafından bir rapor hazırlanır ve bu raporda çalışmaya engel teşkil eden durumun ne olduğu ve çalışma durumunu ne derecede etkilediği belirtilir. Bu raporun SGK'ka teslim edilmesi ile inceleme süreci başlatılmış olur. Teslim edilen tüm evrakların incelenmesinden sonra, malulen emekli olmaya engel bir durum saptanmazsa kişi emekliye ayrılır ve malullük maaşı bağlanır.