Herkes hem bugününü kurtarmak hem de geleceğini garanti altına almak amacıyla çalışıyor. Çalışılan süre boyunca alınan maaş sayesinde ihtiyaçlar karşılanırken, ödenen sigorta primleri ile de emeklilik süreci garanti altına alınmış oluyor. Emeklilik sistemi, çalışılan süre boyunca ödenen primlerin, emeklilik yaşı geldiğinde kişiye maaş olarak ödenmesi şeklinde işliyor.

Sağlığı yerinde olup çalışabilenler mutlaka emekliliğini garanti ederken, herhangi bir sebeple sağlığını kaybedenler ve artık çalışacak gücü olmayanlar emeklilik sürecini nasıl garanti altına alacağını kara kara düşünüyor. Bu konuya da çözüm SGK'dan geliyor. Yeni yapılan düzenlemeye göre iş gücünü kaybedenler malulen emekli olabiliyor.

Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız! Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız!

Malulen Emeklilik Nedir?

SGK-2

Sigortalı çalışan kişinin herhangi bir rahatsızlık, meslek hastalığı veya iş kazası sebebiyle iş gücünün tamamını veya çalışmasına engel olacak kısmını kaybetmesi durumunda tekrar iş bulması veya mevcut işini yapması imkansız hale gelebiliyor. Bu tür durumlarda kişi, SGK tarafından aylığa bağlanıyor. Bu sistem ise malulen emeklilik olarak adlandırılıyor.

Malulen Emekliliğin Şartları Nelerdir?

sgk 1

Malulen emeklilik imkanından faydalanabilmek için, kişinin birtakım şartları sağlıyor olması gerekiyor. Bu şartların başında sigortalının hangi kapsamda olduğu farketmeksizin en az 10 yıldan beri sigortalı olması ve toplamda 1.800 gün prim ödemiş olması geliyor. Başka birinin bakımına muhtaç derecede olan malul sigortalılar için sigortalılık süresi aranmıyorken 1800 gün prim ödenmiş olması bu durumda da şart koşuluyor. Malul sayılabilmek için kişinin iş gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olması gerekiyor. Buna ek olarak malullük sebebiyle 4-a kapsamında çalışanların işten ayrılmaları, 4-b kapsamında çalışanların iş yerlerini kapatmaları, prim borçlarının bulunmaması ve 4-c kapsamında çalışanların görevlerinden ayrılmaları şartı aranıyor.

Malulen Emekli Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

sgkk

Belirtilen koşulları karşılayan kişilerin ilk olarak ilgili SGK müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurudan sonra kurum kişiyi malullük oranının tespiti için sağlık kuruluşuna sevkediyor. Söz konusu sağlık kuruluşunda bir kurul toplanıyor ve malullüğü söz konusu olan kişinin bu kurula görünmesi gerekiyor. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kurul tarafından bir rapor hazırlanıyor. Bu rapor ilgili SGK müdürlüğüne iletiliyor ve incelemeye alınıyor. SGK'nın da onaylamasından sonra kişi malulen emekli sayılıyor ve maaş bağlanıyor. Böylece iş gücünü kaybedenler mağdur olmuyor.