Her çalışanın temel amacı olan emeklilik, değişen gün koşullarına göre yapılan düzenlemelerle sürekli daha karmaşık bir hale geliyor. Aslında emekli olabilme şansını kazanmış birçok kişi, değişiklikleri takip edemediği için emekli olamıyor. Erken Emeklilik sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde, çeşitli ayrıcalıklara sahip sigortalılar için sağlanan bir avantaj.

Doğum Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

Kadın sigortalılar için önemli bir fırsat olan doğum borçlanması, 6 yıla kadar daha erken emekli olabilmenizi sağlayabilir. Sigortasının başladığı tarihten sonra doğumu gerçekleşen her çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılabiliyor. En fazla 3 çocuk için yapılabilen bu borçlanmayla, 6 yıllık bir süre ödenebiliyor. Dolayısıyla yaş ve yıl koşulları de yerine geldiğinde, erken emekli olabiliyorsunuz.

Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak! Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak!

Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

Erkek sigortalılar için, askerlikte geçirdikleri süre, borçlanmayla ödenebiliyor. Bu sayede askerlik süresi de ödenmiş prim gün sayısına tabi oluyor. Askerlik borçlanmasını tamamen ya da kısmi olarak yapabiliyorsunuz. Buna göre örneğin 100 günlük bir prim eksiğiniz var ve bu yüzden emekli olamıyorsanız, 100 günlük kısmını borçlanabiliyorsunuz. Askerlik borçlanması yapan kişilerde, eğer sigortalılık başlangıçları daha sonra olduysa, başlangıç tarihide geriye gidiyor. Dolayısıyla askerlik yaptığınız tarih sigorta başlangıcınız oluyor. Buda yapılan birçok değişiklikle kaybettiğiniz bazı hakları kazanmanızı bile sağlayabilir.

Malulen Emeklilik

Sigortalı olarak çalıştığı süre içerisinde, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle iş gücünü %60 ve üzerinde kaybedenler bu haktan yararlanabiliyor. Malulen emekli olabilmek için en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. En az 10 yıllık sigortalılık süresi de aranan bir diğer koşul. Başkasının bakımına muhtaç kişilerde çalışma süresi aranmıyor, 1800 gün prim ödenmesi yeterli oluyor.

Kısmi Emeklilik Yöntemiyle Erken Emeklilik

15 Yıl çalışma süresi ve 3600 prim günü ödenmiş kişiler kısmi emeklilik sistemiyle emekli olabiliyorlar. Bu durumdaki kişilerin, kadınlarda 58, erkeklerdeyse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. EYT’liler için hazırlanmış bir emeklilik yöntemi olan bu fırsattan 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olanlar faydalanabiliyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için 25 yıllık çalışma süresi ve 4500 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

Yıpranmayla Erken Emeklilik

Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak kanunda kendisine yer bulan bu konu, ağır işlerde çalışan, yaşam riski taşıyan işlerde çalışan kişiler için geçerlidir. Bu tür işlerde çalışan kişilerin, 12 aydan oluşan bir yıl boyunca 15 ay olarak sigortaları ödenmiş kabul ediliyor. Çalışma şartlarının ağırlığı nedneiyle her yıl 3 ay olmak üzere ilave prim günü kazanılıyor. Dolayısıyla prim gün sayısı normal bir sigortalıdan daha önce doluyor.