Günümüzde sosyal güvenlik sistemimi, (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla tek çatı altında yürütülüyor. SGK 2000 yılında kurulduğu güne kadar sosyal güvenlik sistemi esnafların sosyal sistemi BAĞKUR, memurların sosyal güvenlik sistemi Emekli Sandığı ve diğer tüm çalışanların sosyal güvenlik sistemi (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığıyla yönetiliyordu.  Gerçekleştirilen reformlar sonrasında bu 3 kurum tek çatı altında toplandı. Günümüzde de SGK çatısı altında bu 3 farklı alandan sigortalı, farklı prim ödeme sistemi, emeklilik koşulları ve çeşitli farklı olanaklara sahip durumda. Dolayısıyla Dul ve yetim aylığı olarak bilinen, eşden dolayı yada anne veya babadan dolayı alınan aylıklar, emeklinin emekli olduğu kuruma göre birden fazla olabiliyor. Bazı durumlarda iki maaş bazı özel durumlardaysa 3 ayrı kurumdan 3 maaşa kadar aylık alınabiliyor.

2 Emeklilik Maaşı Nasıl Alınır?

Örneğin Emekli Sandığı üzerinden emekli olmuş bir kadının eşi, SSK’ dan emekli olmuşsa, eşi vefat ettiğinde kadın Emekli Sandığı aylığının % 75’ ini, eşinden dolayı da SSK’ dan alınacak aylığın % 50’ sini eş durumundan dul olarak alabiliyor. Aynı durumda bulunan kadının, babası da eğer Bağkur’ dan emekliyse, Dul ve Yetim maaşı olarak bu aylıktan da belirli bir oran alabiliyor.

Benzer şekilde Bir kadının annesi, Emekli Sandığı, babası SSK emeklisiyse veya tersi durumda Dul ve Yetim Maaşı olarak her iki aylıktan belirli bir oran bu kişiye bağlanabiliyor. Kurumların emeklilik politikaları ve ilgili yasalara göre sigortalılarına sağladığı çeşitli olanaklar bulunuyor. Bu olanaklar arasında hak eden kişiye veya onun varislerine aylık ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Bu durum aynı anda 3 ayrı emekli maaşı alabilen hak sahiplerinin oluşmasına neden oluyor.

O Grubun İçinde Olan Vatandaşlar Son Model Araç Alırken 1 TL Bile ÖTV Ödemeyecek! Sadece Kısa Süre İçin Geçerli O Grubun İçinde Olan Vatandaşlar Son Model Araç Alırken 1 TL Bile ÖTV Ödemeyecek! Sadece Kısa Süre İçin Geçerli

Anne, Baba, Eşin Her İkisi de Aynı Kurumdan Emekliyse Ne Olur?

Örneğin bir kadının kendisi Emekli Sandığı üzerinden emekliyse ve eşi de Emekli Sandığı emeklisiyse, eşi vefat ettiğinde eş durumunda Dul ve Yetim Aylığı alamıyor. Bunun yerine Emekli Sandığı tarafından verilen aylıklardan hangisi daha yüksekse bu ödeniyor. Benzer şekilde eşler Bağkur’ dan veya SSK’ dan emekli olmuşsa, en yüksek olan maaş emekli aylığı olarak ödeniyor.