Bir iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda iş gücünün % 60’ını yitirmiş kişiler kanunen malul olarak isimlendirilir. İş gücünü % 60 düzeyinde kaybetmiş bir kişinin, aynı zamanda engelli de olur. Bununla birlikte engellilik oranı, iş gücü kaybıyla aynı oranda olmayabilir. Bu sebeple engelli aylığı ile malulen emeklilik sıklıkla birbiriyle karıştırılan bir durumdur. Engelli emekliliği ile malulen emeklilik koşulları birbirinden farklılıklar gösterir ve engelli oranıyla, malullük oranı da emekli olabilmek için farklıdır.

İşgücü kaybı meslek hastalığı veya iş kazası nedeniyle % 60’ın üzerinde olan kişiler, malulen emekli olabilirler. Ancak malulen emekli olabilmek için, tek koşul malullük oranı değildir. Bunun yanında en az 10 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte, en az 1.800 gün primin ödenmiş olması şartları bulunur.

Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak! Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak!

Malulen Emekli Olabilmek İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Malulen emekli olabilmek için, öncelikle kişinin malullük oranının ilgili sağlık kurullarınca belirlenmesi gereklidir. Ancak diğer koşullar olan 10 yıl sigortalılık süresi ve en az 5 yıllık prim ödenmesi zorunluluğu nedeniyle, malullük raporu alınması için doğrudan hastanelere başvurulmamalıdır. Bunun yerine SGK Müdürlüklerine başvurularak, malulen emeklilik formunun doldurulması ve SGK tarafından hastaneye sevkin yapılması gereklidir.

Yapılan sevk sonrasında ilgili sağlık kuruluşunda ki sağlık kurulu, malullük raporunu verir. Bu raporda en az % 60 iş gücü kaybı belirlendiyse, malulen emeklilik yolu açılır. İlgili raporda, kişinin hem % 60 ve üzeri malul olduğu belirlenmiş ve hem de başka birinin bakımına muhtaç olduğu yazıldıysa, sadece 1.800 gün prim ödenmiş olması şartıyla emekli olunabilir. 10 Yıllık sigortalılık süresi, bu tür durumdakilerde aranmaz.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş gücü kaybı % 60 olan bir kişi aynı zamanda ortalama % 40 veya üzerinde engele sahip olur. Bu sebeple bazı durumlarda prim gün sayısı ya da 10 yıl sigortalılık süresini tamamlayamamış olan kişiler, engelli aylığı almaya hak kazanabilirler. Bu sebeple Malulen emeklilik için rapor alınmadan önce SGK Müdürlükleri aracılığıyla sevk alınması önemlidir. Sevk öncesinde SGK kişinin koşullarına paralel bir şekilde sevk gerçekleştirir.