Bilindiği gibi emekli olabilmek için belirli yaşı doldurmakla birlikte mevzuatta belirlenen prim gün sayısını da tamamlamak gerekiyor. Sigortalı olarak çalışmış olduğumuz günleri ifade eden prim gün sayısı, bazı meslekler için daha farklı hesaplanabiliyor. Söz konusu hesaplanmanın farklı olmasının nedeni ise bahsi geçen iş ve mesleklerin belirli zorluklar ve risklere sahip olmasından kaynaklanıyor. elbette her iş ve mesleğin kendine göre zorlukları var. Ancak bazı mesleklerde ciddi anlamda hayati riskler bulunmasından dolayı bu meslekler Sosyal Sigortalar Mevzuatı kapsamında da özel olarak ele alınmış durumda. Bu nedenle bu mesleklere ilişkin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesi, Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile bu mesleklere birtakım ayrıcalıklar tanımıştır. İşte SGK'nın emekli olma süresini kısaltan ek prim uygulaması ve detaylar!

Ek Fiili Hizmet Süresi Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenen fiili hizmet zammı ya da ek fiili hizmet süresi, kamuoyunda yıpranma süresi olarak da bilinen bir kavram. Buna göre mevzuat uyarınca belirlenmiş olan iş ve mesleklerde çalışan kişiler için yıpranma sürelerinden kaynaklı olarak her 360 günlük çalışma karşılığında ilave gün veriliyor. Bu durumsa, bu mesleklerde çalışan sigortalıların emekli olma sürelerini öne çekiyor. 

Elektrik Faturanızda İsminiz Yazıyorsa En Yakın PTT Şubesine Gidin! Faturanızı 216 TL Daha Az Ödeyebilirsiniz! Elektrik Faturanızda İsminiz Yazıyorsa En Yakın PTT Şubesine Gidin! Faturanızı 216 TL Daha Az Ödeyebilirsiniz!

Ek Prim Günü Verilen Meslekler

Mevzuatta ek prim uygulamasından yararlanabilen meslekler şu şekilde:

 • Cıva üretimi işleri sanayiinde çalışanlar
 • Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar
 • Çimento fabrikaları, cam fabrika ve atölyeleri, kok fabrikalarıyla termik santraller, demir ve çelik fabrikaları ile alüminyum fabrikalarında çalışanlar
 • Yeraltı işlerinde, maden ocaklarında, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.
 • Döküm fabrikaları
 • Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
 • Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışanlar, dalgıçlar
 • Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtında çalışanlar
 • Yangın söndürme işlerinde çalışan itfaiye çalışanları
 • Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler.
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
 • Basın Kartı Yönetmeliği uyarınca basın kartı sahibi olan haber hizmetinde fiilen çalışanlar.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bakanlar
 • Ceza infaz kurumlarında
 • İnsan sağlığına ilişkin işler