Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız! Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız!

Çalışma koşulları her meslek sınıfı için maalesef aynı değil. Türkiye’de devlet kurumları son yıllarda meslek grupları için tehlike sınıflandırması gerçekleştirdi. İş güvenliği kriterlerinin sağlanması hususunda oluşturulan tehlike sınıfları aynı zamanda da çalışanların emeklileri içinde ekstra bir kazanım sağlıyor. Öyle ki Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından ağır sınıfta bulunan meslek kollarında çalışan sigortalılara, her yıl ek prim günleri veriyor. SGK yıpranma payı olarak isimlendirilen bu hak sayesinde ağır sınıftaki meslek kollarında çalışanlar daha erken emekli olabiliyor.

SGK Yıpranma Payı Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), 2022 yılında her meslek kolunun çalışma koşullarına göre sigortalılara özel haklar tanımlamaktadır. Buna göre Türkiye’de iş güvenliği için meslekler risk grupların ayrılmıştır. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılan meslek kollarının “ağır” yani en yüksek riskli grubunda çalışan sigortalılar için SGK’dan yıpranma payı desteği sağlanıyor. SGK yıpranma payı, bazı meslek kollarında fiziksel ve psikolojik açıdan söz konusu olabilecek meslek hastalıkları, iş kazaları vb. durumlara karşı ek yıpranma payı veriliyor. Bu yıpranma payı sigortalıların her yıl ekstradan prim günü kazanabilmelerine olanak veriyor. Böylelikle ağır sınıftaki mesleklerde çalışan sigortalılar, normal şartlardaki bir sigortalıya göre daha erken emekli olabiliyor.

SGK’nın Ek Prim Günü Verdiği Meslekler Hangileri?

SGK tarafından ek prim günü verilen mesleklerde kanun kapsamında belirlenmiştir. Buna göre 2022 yılında meslek kollarının risk durumlarına göre değişecek şekilde 60 gün, 90 gün ve 180 gün olacak şekilde her yıl mevcut prim gün sayısına ek prim gün sayısı eklenmektedir.

60 gün ek prim verilen meslekler

 • Alüminyum fabrikaları,
 • Kurşun ve arsenik işleri,
 • Çimento fabrikası,
 • Kok fabrikaları,
 • Su altı veya su üstü basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler,
 • İtfaiye ve yangın söndürme çalışanları,
 • 90 gün ek prim verilen meslekler
 • Radyoaktif (doğal ve yapay radyoaktif), radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işler
 • Cıva üretim tesisleri,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) subay kademesi, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler,
 • Gazeteciler(Basın Kartlı),
 • TRT çalışanları(Basın Kartlı),
 • TBMM yasama organı üyeleri ve bakanlar

180 gün ek prim günü verilen meslekler

 • Madenciler