Artan ev fiyatlarının üzerine konut kredilerinin artan faiz oranları da ev almak için moralinizi bozuyorsa TOKİ faizsiz kredisi koşullarını mutlaka incelemelisiniz.

Son dönemlerde gayrimenkul piyasasında fiyatlar ciddi anlamda artmış durumda. Yükselen fiyatlar ev almayı düşünen birçok kişinin nakit sıkıntısı yaşamasına neden olurken gözler doğal olarak konut kredilerine çevriliyor. Ancak yüksek ev fiyatlarına bir de yüksek konut faizleri eklenince ev almak birçok kişi için gittikçe zorlaşır. Ancak devlet destekli TOKİ konutlarının hem uygun fiyatları hem de finansal destek imkanı ev almayı hayal eden yüz binlerce kişiye umut olmaya devam ediyor. İşte TOKİ’nin konut alımı için sunmuş olduğu faizsiz kredi desteğine ilişkin önemli detaylar!

TOKİ Faizsiz Konut Kredisinden Faydalanabilenler

TOKİ-1

TOKİ’nin sunmuş olduğu faizsin konut kredisi finansman desteğinden yararlanabilecek olanlar aşağıdaki gibidir:

  • Harp ya da vazife malullüğü aylığı alırken TOKİ faizsiz kredi hakkından henüz yararlanmadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri
  • Harp ya da vazife malulü sayılanlardan sınıf ya da görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri,
  • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlar,
  • Aynı şekilde yukarıdaki kanunların kapsamına giren nedenlerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri,
  • İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler,
  • 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin TOKİ’nin faizsiz konut kredisinden faydalanma hakkı bulunuyor.

Hak Sahipleri Arasındaki Öncelik Sıralaması

toki 2

Yukarıdaki kanunlar nezdinde sayılan hak sahiplerinin talepte bulunmaları halinde ilk başta;

  • Hak sahibinin faizsiz kredi hakkından faydalanmadan ölmesi halinde dul eşine,
  • Hak sahibi malulün kendisine,
  • Hak sahibinin eşi hayatta değilse ya da evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması şartıyla aylık bağlanma şartlarına bakılmadan talebi olan çocuklarına müştereken,
  • Eğer bu kişiler yoksa, öncelikle anaya olmak üzere anne ya da babasına verilir.

Kredi bir kez kullanıldıktan sonra diğer hak sahiplerine yeniden kredi verilemeyeceği için yeni bir hak sahipliği belgesi düzenlenmez ve talep de kabul edilmez.

Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı! Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı!

Kredi kullanabilecek olan kişilerin görev alanına göre Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığına ya da SGK İl Müdürlüklerine dilekçeyle başvurmaları gerekir. Ayrıca başvuru için, e-Devlet üzerinden de "Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu” bölümüne giriş yaparak, hak sahipliği belge başvurusunda bulunulabilir.