Ev sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir gelişme, işte cezaya tabi tutulacak o işlem.

Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı! Bu Coinleri Almayanlar Çok Üzülecek, Yatırım Uzmanları x50 Yapma Potansiyeli Olan Coinleri Tek Tek Açıkladı!

Konut ve taşınmaz alışverişlerinde tapuyu devreden kişilerin bir beyanatta bulunması gerekir. Verilen bu beyanata göre alıcı ve satıcılara harç ve vergi ücreti çıkarılır. Eğer tapu beyanında bulunan kişiler gerçek bedel yerine rayiç bedelden satış yapıldığını beyan eder ama bunun aksi kanıtlanırsa cezai işleme tabi tutulur. Peki tapuda düşük beyan cezası nedir ve hangi cezai işlemler uygulanır? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

TAPUDA DÜŞÜK BEYAN CEZASI

 • Tapuda devir işleminin yapılabilmesi için tapu harç ücretinin ödenmesi gerekir.
 • Tapu harç ücretini az ödemek için devir işleminin rayiç bedel üzerinden yapılması ve bunun tespiti sonucu alınan ceza ise düşük beyan cezası olarak adlandırılır.
 • Alıcılar ve satıcılar belediye tarafından belirlenen harç ücretini düşük ödemek için emlak rayiç bedelini asıl satış bedeli olarak gösterir.
 • Daha düşük ücretten gösterilen satış dolayısıyla hem alıcı hem de satıcı daha az harç ve vergi öder.
 • Ancak kişilerin banka hesapları, çekilen krediler ve verilen satış ilanlarından gerçek beyanda bulunup bulunmadıkları kolayca anlaşılır.
 • Tapu harç ücretini az ödemek için devir işleminin rayiç bedel üzerinden yapılması ve bunun tespiti sonucu alınan ceza ise düşük beyan cezası olarak adlandırılır.

DÜŞÜK TAPU BEYANINDA UYGULANAN İŞLEMLER

 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre geriye dönük de olsa düşük beyanda bulunan kişilere para cezası uygulanır.
 • Son zamanlarda avantajlı krediler sunan kamu bankalarından çekilen kredilerle yapılan işlemler daha kolay tespit edilebilir.
 • Tapu harcı ödemesi esnasında banka kredisi çekenler, evi çektikleri krediden daha düşük fiyata aldıklarını beyan ederse bu durum Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından kolayca tespit edilir.
 • Tapuda düşük beyan verenler, hem alıcılar hem de satıcılar, ceza olarak tapunun gerçek değeri ile rayiç bedel gösterilerek yapılan satış arasındaki farkı ve yüzde 25'lik oranda vergi cezasını ödemek durumunda kalır.
 • Satıcının üçüncü kişilere ya da bankalara borcu varsa ve satış çok düşük bedel üzerinden yapılırsa, bankalar bu işlemi muvazaalı olarak değerlendirip iptal edebilir.