Kronikleşmiş bir sorun olan 3600 ek gösterge sorununun memnun edici bir biçimde çözümlenmesinin ardından, başka kronikleşmiş sorunların üzerine de bir bir gidiliyor. Bu kapsamda uzun dönemdir 530.000 kişiye ulaşan sayısıyla, sözleşmeli personellerin durumu da masaya yatırıldı. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan ve uzun süre kadroya geçmeyi bekleyen 530.000 kişi için düğmeye basıldı.

Sözleşmeli işçilerin kadroya geçirilmesi için gerekli alt yapının hazırlanması için çalışmalar başladı. Çalışmaların süratli bir şekilde gerçekleştirildiği ve kısa süre içerisinde bu sorunun da köklü bir biçimde çözülmesine uğraşıldığı bilgisi geliyor.

Sözleşmeli Personeller İçin Hazırlanan Taslak

Sızan bilgilere göre sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için hazırlanan ilk taslak metin şu şekilde;
“Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli çalışanlar da yararlanacak.

30 Gün İçinde Müracaat Edilmesi Gerekecek

31 Aralık 2022 itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.

Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız! Cüzdanında ING Kartı Taşıyanların Dikkatine, 31 Mart Tarihine Kadar Başvuru Yaparsanız Anında İndirim Kazanacaksınız!

Sözleşmeli Olarak Çalışılan Süre Kazanılmış Olacak

Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

1 Ocak 2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacak. Bu süre sonunda 30 gün içinde başvuranlar, ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.
Kamuda çalışan 530.000’ den fazla kişi için uzun yıllardır büyüyen sorun, aynı zamanda artmaya devam eden sözleşmeli personel sayısı nedeniyle de giderek büyümeye devam eden bir sorundu. Bu konuyla ilgili daha önce de bazı çalışmalar yapılmış ancak gerekli adımlar atılmamıştı. 2023 seçimleri öncesinde, hükümet hemen tüm kronik sorunların üzerine gidecek gibi görünüyor.