Büyük ölçüde dijital ortama kayan bürokratik işlemler sayesinde elektronik haciz ve daha birçok veriye anında ulaşmak mümkün! Yakın geçmişte çoğu insan borçlarını takip edemediği için zamanında ödeyemiyor ve hacze kadar varan daha büyük problemlerle karşılaşıyordu. Günümüzde bu tip sorunlar internetin yaygınlaşması ve bürokratik işlemlerin çocuğunun elektronik ortama geçmesiyle ortadan kalktı. Artık e-Devlet sistemiyle bireyler hacizlerinin, borçlarının, cezalarının, vergilerinin ve daha pek çok yükümlülüğünün durumunu anlık takip edebiliyor. Peki elektronik haciz tam olarak neyi kapsıyor?

E-HACİZ NEDİR?

Devletin vaktinde ödenmeyen borçları icra kanalıyla tahsil etmek için uygulamaya koyduğu haciz çeşitlerinden biridir. Haciz işlemleri İcra Daireleri tarafından takibe alınırken e-haciz işlemleri Yergi Daireleri tarafından takibe alınır. Bireye tebliğ edilmeyen hiçbir e-haciz işlemi gerçekleştirilemez. Ülkemizde elektronik haciz işleminin uygulandığı bazı borçlar şöyle:

  • Mahkeme kararı ile alınan tüm cezalar
  • Hızlı Geçiş Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi vb. trafik cezaları
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu borcu
  • Maliye borcu
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu
  • Sosyal Güvenlik Kurumu borcu

E-HACİZ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İnternet kanalıyla e-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden e-haciz sorgusu yapılabilir. TC kimlik numarası ve şifresiyle e-Devlet sistemine giriş yapan bireyler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nı seçerek e-haciz sorgulaması yapabilir. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden e-haciz sorgulamasını ise yalnızca vergi mükellefi olan bireyler yapabilir.

Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak! Garanti BBVA Müşterileri Geri Ödemesiz 1.000 TL Alacak! Tek Yapmanız Gereken TC Kimliğinizle Başvurmak!

E-HACİZ İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

İcra İflas Kanunu esasınca borç mükellefleri tebligatta belirtilen tarihten itibaren 15 gün içinde borcunu ödemeli. Aksi halde ödenmeyen borçlar için e-haciz uygulama süreci başlatılır. Tebliğ edilmesine rağmen vaktinde ödenmeyen borçlar için Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP) kullanılır. Bu program bireyin borcuna dair bütün detayları gösterir. Kişinin bağlı olduğu vergi dairesi bu borç dökümünü VEDOP’tan alır ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderir. Yapılan inceleme sonucunda bankaların genel müdürlüklerine ve PTT'ye e-haciz işlemi için emir tebliğ edilir. Bankalar alınan tebliğ emrine istinaden borçlunun maaşına ya da bankadaki hesaplarına bloke koyar.

E-HACİZ İŞLEMİ NASIL KALDIRILIR?

Borçlu, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde borcun %20'lik bir kısmını veya tamamını öderse haciz işlemleri durdurulur. Kalan miktar belirli aralıklarla ödenmesi şartıyla taksitlere bölünür. Eğer tebligat borçlu kişiye ulaşmadan önce borç ödenmişse, bireyin yasal itiraz hakkı doğar. İtiraz etme hakkı 7 günü kapsar. Kişi tebliğden önce ödeme yaptığını yazılı bir dilekçeyle vergi dairesine beyan ederse e-haciz kalkar.