Büyük bir hızla değişen dünyamızda, teknoloji ön sıralarda oynadığı rolle öne çıkıyor. Teknolojinin yaşam döngüsü ve standartları üzerindeki eşsiz etkisi, en çok ihtiyaç duyulan ve dolayısıyla kazandıran mesleklerinde değişmesinde etkili oluyor. 2022 Yılında en çok kazandıran meslekler, aynı zamanda geleceğin de en çok kazandıran meslekleri olmaya devam edecek. Okuyucularımız için, bu mesleklerin bazılarını araştırdık.

Uzman Doktorluk

Yaşadığımız salgın olumsuzluğuyla birlikte, sağlık hizmetlerinin ne denli önemli olduğu da ortaya çıktı. Tüm dünya da olduğu gibi, ülkemizde de uzman doktorluk, açık ara en popüler ve en çok kazandıran meslek grubu oldu. Gelecekte de uzman doktorlara duyulacak ihtiyaç oranı, bu mesleğin uzun süre popüler ve çok kazandıran bir meslek olacağını gösteriyor. Uzman doktorların yıllık ortalama kazançları 140.000 lira olabiliyor.

1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek! 1 Gün Bile Çalışma Hayatı Olmayan Ev Hanımlarına Hemen 90.000 TL Ödeme Yollanacak, TC'nizle Başvurmak Yetecek!

Noterlik

Resmi işlemler için önemli bir aracı kurum olan noter, her zaman ihtiyaç duyacağımız bir meslek grubunu oluşturuyor. Yakın zamanda Türkiye’ nin her ilçesine ulaşan noter hizmeti, sürekli artan bir potansiyele sahip. 2022 Yılında en popüler ve kazandıran meslekler arasında ilk sıralarda noterlik geliyor. Yıllık ortalama kazanç bir uzman doktorun yıllık kazancının 2 katından daha fazla olarak hesaplanıyor.

Yazılım Mühendisliği

Teknolojiyle çevrelenmiş dünyamızda, yazılım mühendisliği en önemli meslek grubunu oluşturuyor. Giderek daha da fazla popüler olacağına garanti gözüyle bakılan yazılım mühendisliği, bir uzman doktorun 2 katından daha fazla yıllık kazanç elde edilebilen bir meslek.

Sigortacılık

Sigortacılık sektörü, alanını sürekli genişletmeye ve yeni tür hizmetler sunmaya devam eden bir sektör. Dolayısıyla sigortacılık alanında hizmet sunan farklı meslek gruplarının tamamı popüler meslekler arasında yer alıyor. Bir sigorta uzmanının yıllık kazancı, bir uzman doktorun kazancıyla hemen hemen aynı olabiliyor.

Avukatlık

Avukatlık eskiden idealist ve adalet arayışında olanların sahip olduğu bir meslek grubuydu. Ancak günümüzde hem en çok kazandıran ve hem de en popüler mesleklerden biri haline dönüşmüş durumda. Dünyada gelinen ve küreselleşen sistem içerisinde, avukatların önemli bir rolü bulunuyor. Bu durum uzun yıllar boyunca popülerliğini kaybetme riski olmayan ve iyi kazandıran bir meslek grubu olarak avukatlığın öne çıkmasına neden oluyor.

Eczacılık

Sağlık alanında hizmet sunan her meslek, çağımızın en popüler meslekleri arasına girmiş durumda. Eczacılık bu konuda uzman doktorluktan sonra, önde gelen ve popüler olan meslek haline geldi. Eczacılık aynı zamanda en çok kazandıran mesleklerden biri olarak, uzman doktorlardan bile daha fazla kazandıran bir meslek grubu haline geldi.