Akbank'lılar Migros'tan Yapacakları Alışverişler İçin Tam 300 TL Kazanıyor! Bankadan Açıklama Geldi Akbank'lılar Migros'tan Yapacakları Alışverişler İçin Tam 300 TL Kazanıyor! Bankadan Açıklama Geldi

Bir dönem Ziraat Bankası müşterisi olmuş olan kişilere banka tarafından duyuru yapıldı. Duyuru hesaplarında bakiye bulunan müşterilerin listesinin yayınlanmasını da kapsıyor. Bu listede yer alanların, ilgili bakiyelere ulaşabilmeleri için son tarih 15 Haziran 2023. Bu tarihe kadar listede olup olmadığınızı sorgulamanız halinde, hesaplara ulaşabiliyorsunuz.
Hesaplarına ulaşmak isteyenlerin listede yer alması halinde, kimlikle birlikte şubelere başvurması yeterli oluyor. Her yıl yayınlanan listenin, bu yılki duyurusu da yapıldı. Duyuru ve listeye Ziraat Bankası resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Ziraat Bankası Duyurusu

Ziraat Bankası’ ndan yapılan duyuru şu şekilde;
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.
Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ na devredilecektir.

Zamanaşımına Uğraya Hesaplara Ne Oluyor?

15 Haziran 2023 tarihine kadar alacaklıları tarafından aranmayan tüm hesaplar, aynı isimle TAKASBANK’ ta açılan hesaplara aktarılıyor ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ na devrediliyor. Devirden sonraki bir yıl içerisinde, hesap sahipleri TMSF aracılığıyla hesaplarına ulaşabiliyorlar. Ancak bu bir yıl içerisinde de ulaşılmayan hesaplar, Hazine’ ye gelir olarak kaydediliyor ve artık ulaşılmaz hale geliyorlar.

Zaman aşımı konusunda şu anki yasal işlem süreci bu şekilde olmakla beraber, bu konuda hazırlanan yeni yasa önergeleri de bulunuyor. Son yıllarda giderek daha fazla artmaya başlayan zaman aşımına uğrayan hesap konusu gündemden düşmüyor. Bu hesapların ve dolayısıyla tutarlarında çok artmış olması nedeniyle, yakın bir zamanda bu konuda da yeni bir yasal düzenleme yapılacak. Ancak bu düzenlemeden elbette daha önce zaman aşımına uğramış hesaplar etkilenmeyecek. Dolayısıyla Ziraat bankası’ nda zaman aşımına uğrayacak olan hesabınız olup olmadığını, web sitesi üzerinden hemen kontrol edebilirsiniz.